Print

У Далівському університеті навчають лідерів студентського самоврядування

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля проходять заняття для лідерів органів студентського самоврядування. Перше заняття „Школи лідерів” було присвячене нормативно-правовому забезпеченню діяльності органів студентського самоврядування університету. На прикладі нашого університету доцент Галина Денисенко прочитала лекцію студентам про реалізацію Закону України „Про вищу освіту”, де статті 37 та 38 визначають необхідність затвердження положення про студентське самоврядування. Вона також розповіла про права та обов’язки студентської ради та форми студентського самоврядування. Проректор з науково-педагогічної, виховної і соціальної роботи університету, професор Галина Щедрова зазначила: „Навчання лідерів і активу органів студентського самоврядування не лише сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, але і зростанню у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу бо в сьогоднішньому світі нове покоління повинно служити суспільству в цілому. Його культурне, соціальне й економічне майбутнє вимагає значного внеску в освіту.” Вже затверджена програма навчання студентського активу на весняний семестр. Заняття будуть присвячені розвиткові лідерських якостей голів та заступників голів студентського самоврядування, нормативно-правовому і організаційному забезпеченню діяльності студрад. Студентські лідери також ознайомляться з психологічними та управлінськими якостями та типами лідерів, відпрацюють нові форми і методи патріотичного і трудового виховання. „Школа лідерів” проведе рольові ігри для своїх слухачів щодо прийняття управлінських рішень. Лекторами та модераторами будуть висококваліфіковані професори і доценти університету.