Print

У Далівському університеті обговорили актуальні питання історії

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля кафедрою всесвітньої історії та міжнародного права відбулася VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки», присвячена 150-річчю від дня народження В.І.Вернадського.

У роботі конференції взяли участь понад 60 учасників, у тому числі студенти, аспіранти, молоді вчені вузів України, Російської Федерації, Іраку, Непалу, Нігерії, Зімбабве, Намібії. На конференції висвітлювалися життєвий та творчо-науковий шляхи великого вченого Володимира Вернадського. Зокрема, розглядалися питання його вчення про біосферу та ноосферу, його внеску у створення комісії з історії знань тощо. Розкривалися проблеми, пов’язані з подоланням наслідків після аварії на Чорнобильській АЕС. Аналізувалися життя і діяльність таких видатних особистостей минулого, як Микола Руденко, Кирило Осьмак, Миколи Аврамова.

Увагу вчених привернула діяльність різних громадських, в тому числі православних церковних, організацій в Україні. Досліджувалися питання з історії повсякденного життя городян і селян, а також ґендерні проблеми минулого і сучасності в Україні і світі. Голова заходу професор Віталій Михайлюк наголосив на тому, що в умовах інтеграції та глобалізації важливим для історичної науки є підтримка наукових стосунків між викладачами і студентами вузів різних країн. Висловив сподівання, що конференція сприятиме виробленню нових підходів до вирішення важливих проблем сучасності та поглибленню знань з історичної науки.