Print

У Далівському університеті обговорили проблеми гендерних взаємовідношень

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства».

У ній брали участь професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, студенти із Луганська, Краснодону, Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаїва, Кіровограду та інших міст України. На конференції присутнім було представлено близько 80 доповідей. Виступи відрізнялися актуальністю і новизною, багато проблем подавалося в новому ракурсі.

На пленарному засіданні розглядалися проблеми гендерної стратифікації суспільства в сучасному стані й у прогнозі, професійне самовизначення майбутніх фахівців в умовах вишів, вплив гендерних особливостей студентів на формування їх здорового способу життя і таке інше. Працювали три секції: «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціально-психологічні чинники професійного становлення студентської молоді» й «Соціально-психологічні проблеми управління та регулювання сучасними процесами у суспільстві».

Доповідачами була зроблена спроба всебічно зважити й оцінити взаємовідношення статей в культурі, соціальному оточенні, професійному самовизначенні тощо. Пропонувалися засоби щодо подолання гендерних стереотипів, як проблеми сучасного українського суспільства. Аналізувалися прояви соціально-нормативної поведінки особистості у гендерному вимірі. Розглядалися питання ціннісних уявлень студентської молоді, свідомість молоді та її ставлення до політичного життя в сучасному політичному просторі.