Print

У Далівському університеті обговорили проблеми впровадження нової системи оцінювання

 

 У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася XVIII науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти».

У науковому заході взяли участь представники Далівського університету, Коледжу СНУ ім. В. Даля, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Краснодонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Сумського державного університету. Традиційно робота учасників  конференції була розділена на дві частини: 8 доповідей науковці заслухали та обговорили на пленарному засіданні, а ще понад 250 – у шістьох секціях: «Болонський процес і перебудова навчальної роботи», «Потенціал особистості: соціальний, психологічний і творчий вимір», «Педагогічні науки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика», «Інноваційні технології у навчанні. Дистанційна освіта», «Окремі методики проведення навчальних занять. Самостійна робота студентів», «Управління інноваційним розвитком вищих навчальних закладів та інших компонентів соціально-економічної системи регіону в умовах глобалізації та економіки знань».

На пленарному засіданні науковці розглянули аспекти впровадження результатів   наукових досліджень у навчальний процес, обговорили актуальні проблеми соціології освіти та ретрансляціонного навчання, а також деякі інші питання за тематикою конференції. Найбільшу зацікавленість викликала тема оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою (ця система оцінювання впроваджена в Далівському університеті з 2012-2013 навчального року).

«До 100-бальної системи ставляться по-різному: від повного неприйняття  до оцінювання її як нового слова у вищій школі, – зазначив заступник завідувача кафедрою залізничного транспорту СНУ ім. В. Даля професор Володимир Слащов. – Але в будь-якому разі нам необхідно звикнути до неї та розробити досконалу систему критеріїв оцінювання». Також далівець вказав на недоліки та переваги 100-бальної системи та навів кілька прикладів використання локальної шкали оцінювання з власного досвіду.

Завідувач кафедрою управління проектами та прикладної статистики СНУ ім. В. Даля професор Валентин Рач представив учасникам пленарного засідання конференції результати опитування студентів Далівського університету щодо впровадження 100-бальної системи, які свідчать про незадоволеність студентів новою системою оцінювання. «Ми маємо орієнтуватися на студентів, адже як споживачі вони оцінюють якість наших  освітніх послуг», – підкреслив Валентин Анатолійович та запропонував присутнім провести роз’яснювальну роботу зі студентами.