Print

У Далівському університеті обговорили проблеми виховання студентської молоді

 

 На базі Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулося засідання Клубу «Інтелігент», присвячене проблемам виховання студентської молоді. У рамках засідання було презентовано монографію кандидата філософських наук, доцента кафедри педагогіки Далівського університету  Сейфулли  Рашидова «Виховання в студентської молоді цінностей громадянського суспільства: проблеми теоретичної концептуалізації». 

У своїй роботі Сейфулла Рашидов використовує знання з різних наукових сфер у рамках однієї методології. Концепція дослідження базується на визначенні цінностей як центрального поняття теорії виховання та на розумінні виховання як процесу формування ціннісної свідомості. Базовими цінностями громадянського суспільства, на думку автора монографії, є права та свобода людини, толерантність та терпимість до різних віросповідань, патріотизм.

Найбільш ефективними засобами виховання в студентської молоді цінностей громадянського суспільства  Сейфулла Рашидов вважає освітні заходи щодо прав людини, участь студентів у роботі інститутів громадянського суспільства,  розвиток напрямів діяльності вишів як культурно-освітнього осередку з формування ціннісної свідомості молоді, а також  діалогічний характер взаємовідносин викладачів та студентів.

Монографія Сейфулли Рашидова, в якій піднімаються гострі та сучасні проблеми виховання молоді, питання прищеплення студентам цінностей громадянського суспільства, визвала бурну наукову дискусію. Завершилося засідання клубу традиційно  – виступами  творчих колективів.

Нагадаємо, що Клуб «Інтелігент» було створено в жовтні 2010 року як  співдружність яскравих представників творчої інтелігенції Луганщини з метою залучення громадськості до ідеалів українського народу, формування активної життєвої позиції, виховання почуття патріотизму, сприяння гармонійному розвиткові сучасного суспільства, підтримання та збереження духовно-моральних, етичних, естетичних цінностей та ін.