Print

У Далівському університеті підбили підсумки наукової діяльності за минулий рік

 

 На засіданні Вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля оголосили переможців занальноуніверситетського рейтингу роботи навчальних підрозділів, кафедр та професорсько-викладацького складу за результатами наукової діяльності за 2011 рік.

Переможцем у зведеному рейтингу  наукових підрозділів СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності за 2011 рік став факультет систем рейкових комунікацій, який піднявся на одну сходинку порівняно з результатами минулого року. Друге місце посів факультет менеджменту,  третє – юридичний.

На факультеті систем рейкових комунікацій працюють 15 докторів наук, професорів та 43 кандидата наук, доцентів. Викладачі та співробітники кафедр займаються науковими дослідженнями, за їх результатами за останні п’ять років опубліковано близько 500 робіт. На факультеті активно розвиваються наукові школи   «Теорія зчеплення коліс рухомого складу з рейками і наукові принципи удосконалення ходової частини залізничного екіпажу з метою поліпшення тягових якостей локомотивів» та «Удосконалення газодинамічного наддуву ДВЗ, удосконалення конструкцій та робочих процесів теплових двигунів», плідно працюють галузеві науково-дослідні лабораторії «Тягові якості та економічність локомотивів» та «Тертя та змащення в приводах локомотивів».

У зведеному рейтингу кафедр СНУ ім. В. Даля за результатами наукової діяльності з тогорічного третього місця на перше піднялася кафедра залізничного транспорту. Друге місце посіла кафедра соціології, третє – кафедра хімії та природничих наук.

В індивідуальному рейтингу з наукової діяльності докторів наук, професорів, деканів факультетів та завідувачів кафедрами перше місце посів перший проректор університету, доктор технічних наук, професор Михайло Смирний.

Друге місце здобув доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Хімекс» Сергій Кривоколиско. «Хімекс» працює в рамках програм широких синтетичних досліджень у галузі органічної хімії сумісно з провідними  фармацевтичними  та агрохімічними корпораціями, а також науково-дослідними підрозділами Російської  та Української Національних академій наук.

Третьою в індивідуальному рейтингу стала проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Ірина Бузько.

Нагадаємо, традиційний загальноуніверситетський рейтинг структурних підрозділів університету та вчених за результатами наукової роботи проводиться щорічно, з 2006 року, з метою активізації наукового потенціалу.

 Підготувала: Наталія Осичнюк