Print

У Далівському університеті підтвердили місце психології у сучасному світі

 

 У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм».

Організатором проведення наукового заходу виступила кафедра соціальної та практичної психології СНУ ім. В. Даля за підтримки  Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Харківського національного університет ім.В.Н.Каразіна, Луганського національного університету ім.Т.Шевченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Башкирського державного педагогічного  університету ім. М.Акмулли (Росія), Вищої школи VISTULA (Польща), Вищої школи імені Богдана Янськєго (Польща) та Міжнародного товариства кататимного переживання образів і імагінативних методів в психотерапії та психології (Росія).

 У конференції взяли участь близько 150 вчених та практиків з трьох країн – Російської Федерації, Польщі та України. Щоб обговорити насущні проблеми сучасної психології, до Далівського університету з’їхалися студенти, аспіранти та викладачі вишів, практичні психологи, представники дитячих та соціальних закладів, закладів охорони здоров’я, наукових психологічних лабораторій. Учасники наукового закладу представили свої доповіді у чотирьох секціях: «Практична психологія і психологія соціальної роботи та професійної діяльності», «Актуалізація адаптивного потенціалу особистості та психологічні засади здорового способу життя», «Актуальні проблеми соціалізації особистості» та «Сучасні проблем соціальних наук».