Print

У Далівському університеті планується готувати магістрів з оподаткування

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у 2009-2010 навчальному році надаватиме освітні послуги зі спеціальності «Оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з ліцензованим обсягом 10 осіб денної форми навчання. Підставою цього є отримані заявки на підготовку магістрів за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальності «Оподаткування» від низки підприємств та установ міста Луганська та Луганської області, зокрема: ДПА України у Луганській області, ДПІ у Жовтневому, Ленінському та Артемівському районах міста Луганська, Біловодської міжрайонної ДПІ, ДПІ у місті Свердловськ Луганської області, Краснодонської об`єднаної ДПІ, ВАТ ХК «Луганськтепловоз», АТЗТ «Луганський завод «Сантехдеталь», ВАТ «Завод «Горизонт», ТОВ «ТКФ «Променергоуголь», ВАТ «Нові технології», ТОВ «Луганськвода» та інших. Доцільність підготовки фахівців даної кваліфікації пояснюється як загальними зростаючими потребами у фахівцях з оподаткування в країні, так і конкретними потребами регіону. Спеціалісти з оподаткування мають можливість працювати фінансистами, економістами, бухгалтерами, аудиторами, ревізорами, інспекторами митниці, податкової та державної служб, страховими агентами, дилерами, брокерами, аукціоністами, оцінщиками, таксаторами, спеціалістами з торгівлі. Але кваліфікація магістра додає можливість займатися науковою діяльністю, бути викладачами навчальних закладів та науковими співробітниками. «Наша держава має потребу в професіоналах, зокрема в професіоналах з оподаткування, – говорить завідуюча кафедрою оподаткування, Відмінник освіти, професор Тетяна Калінеску. – Магістратура дозволить піднятися на вищий професійний рівень не тільки фахівцям в цій галузі, але і фахівцям за напрямом «Фінанси та кредит». Кафедра оподаткування була відкрита в 2003 році на фінансово-економічному факультеті СНУ ім. В.Даля. Поки що вона залишається єдиною в Донбасі. На неї навчаються багато студентів з різних регіонів України. Вже з 2-3 курсів студенти залучаються до наукової роботи на держбюджетні та господарсько-договірні теми. В цьому навчальному році відбудеться перший випуск бакалаврів, а спеціалістів – у 2010 році. На кафедрі оподаткування з 2004 року здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів. Вона має міжнародні зв’язки – співпрацює за основними напрямами науково-дослідницької роботи із зарубіжними вищими навчальними закладами Болгарії, Білорусії, Росії тощо. За період існування кафедри вийшли із друку 5 навчальних посібників, 2 монографії. Тільки за 2008 рік опубліковано близько 40 наукових праць. Кожен рік, згідно з планами проведення науково-практичних конференцій, семінарів у СНУ ім. В.Даля на кафедрі оподаткування проводиться засідання «Круглого столу». Підтримку практичної підготовки висококваліфікованих фахівців з оподаткування забезпечує наявність філії кафедри „Оподаткування”, яка відкрита 2004 року на базі Державної податкової адміністрації в Луганській області. Студенти там мають можливість на практиці ознайомитися з роботою різних установ та отримати професійні навички.