Print

У Далівському університеті простежено вплив глобалізації на розвиток національної економіки

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і  молодих вчених “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. Конференція проходила під егідою Науково-дослідного центру студентів  та молодих вчених «ФЕНІКС», яка вже понад 30 років працює на кафедрі економічної кібернетики Далівського університету.

Географія і кількість учасників конференції зростає з кожним роком. Цього разу в конференції взяли участь близько 250 учасників з України, Росії, Польщі, Білорусії та Молдови. Пленарне засідання було цікавим, змістовним, йшло жваве обговорення доповідей.

„В епоху глобалізації і світової кризи умови життя людини стають все більш складними. Ми щодня стикаємося з нестійкими рівноважними процесами в політиці, економіці та суспільстві, – зазначив  у вступному слові на урочистому відкритті декан факультету інноваційної економіки і кібернетики, доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор Султан Курбанович Рамазанов. – Нам терміново потрібні моделі, що дають уявлення про основні тенденції (тобто розуміння того, що відбувається, що чекає світ, і який коридор потенційних можливостей), моделі, що дозволяють будувати прогноз і, відповідно, давати рекомендації”.

Через телеміст, що відбувся з Польщею, член Президії Польсько-Української господарської палати, головний координатор співробітництва зі Східними країнами (м. Варшава, Польща) Тадеуш Намединський підняв питання про польсько-українське співробітництво, в тому числі  і між студентами, яке виникає в рамках конференції о глобалізаційних проблемах світової економіки. Член Ради Польсько-Української господарської палати, директор «Platform of Business Integration» Ltd. (м. Варшава, Польща) Володимир Кузін виказав сподівання на зміцнення тісних зв’язків між польськими та українськими студентами, щоб створювати інноваційні підприємства на базі Далівського університету.

Заступник начальника управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, к.е.н Наталія Кришталь запропонувала через активне включення університету до інноваційних мереж, в тому числі і міжнародних, створити в ньому потужний центр досліджень та трансферу технологій. Це дозволить змінити критерії успіху від масової вищої освіти до якісної спеціалізованої освіти, і, відповідно, до глобальних технологічних змін.   Проректор з наукової роботи СНУ ім. В.Даля Юрій Осенін запропонував студентам йти шляхом науки, як одним з престижних шляхів: «Наука – це та річ, котра спроможна змінити наше життя і спроможна створити добрі перспективи на майбутнє».

Доповіді провідних та молодих вчених були присвячені глобалізації, її впливу на економіку в країні і світі, інтеграції та моделям управління стійким розвитком і безпекою, передбачення прогнозуванням криз, прогнозуванням ризиків тощо.

У секціях розглядалися актуальні теоретичні і практичні проблеми глобалізації, як фактору впливу на економіку в умовах кризи. Значна увага надавалася розв`язанню питань моделювання і управління економічними системами в умовах невизначеності та ризиків. Розглядалися моделі управління в трансформаційній економіці, світова динаміка та проблеми стійкого розвитку економіки. Також приділялася значна увага використанню інформаційних технологій в економічних системах, моделюванню складних соціально-економічних процесів з використанням сучасних досягнень кібернетики, інформаційних технологій. Найкращі наукові роботи в кожній секції було відзначено грамотами.

 Підготувала: Наталія Вергуненко