Print

У Далівському університеті розкажуть про особливості вступної компанії 2011 року

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 18 грудня об 11:00 пройде День відкритих дверей. У програмі: відвідування музею історії та досягнень університету, зустріч з керівництвом університету та деканами факультетів, інформація приймальної комісії про умови вступу, концерт студентських колективів. Зустріч відбудеться в актовій залі першого корпусу університету.

Наступного року вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки. Ті вступники, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за їх вибором. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

У 2011 році прийом заяв та документів на денну форму навчання проводиться з 1 липня до 31 липня. Для вступників, що мають складати вступні екзамени, що проводить університет, останній день прийому документів – 22 липня. Строки проведення вступних випробувань – з 23 липня до 31 липня. Терміни зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 25 серпня.

Прийом заяв та документів для вступу на заочну форму навчання починається 20 липня. Останній термін подачі документів для вступників, що складають вступні випробування – 13 серпня, для тих, що не складає вступні випробування – 18 серпня.

Цього року Міністерство освіти і науки України затвердило фіксований перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)  у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти в залежності від обраного напряму підготовки. При чому, перші два предмета є обов’язковими, а третій – за вибором вступника.

Не змінилися умови вступу для абітурієнтів пільгових категорій, тобто зарахування за співбесідою чи поза конкурсом в залежності від категорії вступника.

Для вступників, які досягли значних успіхів у вивченні профільних предметів, умови зарахування дещо змінилися, а саме: призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої  академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

Величина додаткового бала встановлюється таким чином: особам, нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів; особам, нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів; особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

Крім того, особам з числа професійно-орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси університету, для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) СНУ ім. В Даля додається 20 балів (2 бали – при вступі на основі базової середньої освіти) у разі задовільного складання підсумкової атестації.

Проведення Днів відкритих дверей планується з січня 2011 року щомісяця. Так, 29 січня, 21 лютого пройдуть факультетські Дні відкритих дверей, де абітурієнти зможуть познайомитися з викладачами та студентами. Про подальші заходи можна дізнатися на офіційні сторінці університету або на сайті для абітурієнтів www.vstup.snu.edu.ua.

 Підготувала: Галина Щербак