Print

У Далівському університеті шукали шляхи вирішення проблем розвитку сучасного менеджменту

 

 У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту».

Проведення конференції було ініційовано факультетом менеджменту Далівського університету. Вперше вона відбулася у березні 2010 року, присвячувалася 90-річчю вишу та мала всеукраїнський статус. З минулого року, завдяки розширенню географічного кола учасників, конференція набула статусу міжнародної.

Цього року в роботі конференції взяли участь 211 учасників з різних міст України та Російської Федерації: Луганська,  Алчевська, Краснодону, Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Харкова, Черкас, Полтави, Сум, Миколаєва, Херсону, Києва, Львову, Ужгороду, Курська та Ростова-на-Дону. Чимало зусиль для успіху наукового заходу доклали самі студенти та аспіранти, які були організаторами конференції. Під час роботи конференції учасники мали можливість обмінятися досвідом, представити результати своїх наукових досліджень та обговорити актуальні проблеми розвитку сучасного менеджменту.

За тематикою досліджень доповіді розглядалися на сімох секціях: «Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту», «Стратегічний менеджмент та управління конкурентоспроможністю економічних систем в контексті інноваційного розвитку», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими ресурсами», «Економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності», «Функціональні області менеджменту: фінансового, операційного, маркетинг-менеджменту», «Менеджмент і кібернетика: проблеми взаємозв’язку, використання інформаційних технологій та математичних методів у менеджменті».

«Ми проводимо цю конференцію вже втретє, і вона має статус міжнародної. Участь в її роботі беруть молоді науковці, аспіранти та студенти з провідних навчальних закладів України та зарубіжжя, – зазначив у вступному слові голова організаційного комітету конференції, доктор економічних наук професор, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля Віталій Даніч. – У тезах, що були надані до оргкомітету для участі в роботі конференції, висвітлюються проблеми великої кількості цікавих  напрямів досліджень сфери менеджменту».

Слід зазначити, що дослідження факультету менеджменту Далівського університету ведуться в рамках декількох наукових шкіл та напрямів. Так, професор Ганна Козаченко очолює роботи з дослідження генезису і функціонування надвеликих економічних систем, економічної безпеки, трансакційних витрат підприємств. Професор Алла Воронкова керує науковим напрямом «Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економіки знань». Професор Віталій Даніч – засновник та керівник нового наукового напряму «Моделювання та управління лавиноподібними соціально-економічними процесами». На кафедрі адміністрування ведуться дослідження зі створення систем адміністрування при управлінні об’єктами, вивчаються антикризове управління та проблеми педагогіки у сфері менеджменту.

Підготувала: Наталія Осичнюк

На фото: учасники конференції; Віталій Даніч