Print

У Далівському університеті створена кафедра ЮНЕСКО

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на базі Науково-дослідницького інституту духовного розвитку людини відкрилася кафедра Юнеско «Духовно-культурні цінності освіти і виховання». З підтримкою про її створення виступили вчені з 5 країн: Венгрії, Чехії, Словакії, Данії та Польші. Завідувач кафедри педагогіки СНУ ім. В.Даля, доктор педагогічних наук, професор Галина Шевченко ініціювала і впродовж двох років добивалася відкриття кафедри Юнеско. Результатом її праці стало укладення договору з цього приводу між Далівськім університетом і Організацією Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Науково-дослідницький інститут духовного розвитку людини – перша і єдина в Україні установа, наукова діяльність якої направлена на вивчення феномена духовності, на подолання кризи духовності в суспільстві, на затвердження загальнолюдських і національних духовно-моральних цінностей освіти, культури, мистецтва, праці і духовного розвитку особистості. Інститут духовного розвитку людини створювався як науковий центр для вчених Донбасу, тому в ньому функціонують науково-дослідницькі лабораторії в різних містах: «Полікультурного виховання і освіти» в Краматорську, «Творчого розвитку особистості» в Донецьку, «Екології життя» в Горлівці, «Формування духовних цінностей дошкільника» в Слав`янську, «Духовного виховання засобами мистецтва» в Тернополі, «Феномена людини» в Луганську тощо. «Ми не можемо зараз замикатися у вузькому колі тільки наукових досягнень навіть в рамках однієї країни, – говорить завідувач Науково-дослідницького інституту духовного розвитку людини професор Галина Шевченко. – Обмін досвідом, обмін думками дає імпульс для розквіту власної думки і для її просування шляхом становлення людини і розвитку в ньому істинно людських якостей. Готуючи професіоналів високого рівня, ми завжди пам`ятаємо про те, що, перш за все, потрібно сформувати Людину з великої літери». Інститут духовного розвитку людини почав функціонувати в структурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в 2003 році, а у 2006 отримав статус науково-дослідницького. Цей інститут є колективним членом Міжнародної Слав`янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Каменського.