Print

У Далівському університеті «Український форум» презентував Національну стратегію розвитку України до 2015 року

 

Виїзне відкрите засідання громадсько-політичного об’єднання «Український форум» відбулося у Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля. На обговорення було винесене питання: «Україна – 2015: Національна стратегія розвитку». У роботі взяли участь голова «Українського форуму» академік НАН України Володимир Семиноженко, виконавчий секретар «Українського форуму» Георгій Крючков, заступник голови форуму Тетяна Єфименко, вчені, представники партій, політичних організацій, підприємці. Національна стратегія розвитку «Україна – 2015» розроблена за ініціативи «Українського форуму» провідними науковцями, політиками та експертами за редакцією академіка Володимира Семиноженка та члена Ради «Українського форуму» директора Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерія Геєця. Засідання в Далівському університеті продовжило традицію «Українського форуму» щодо відкритого, публічного обговорення стратегічних орієнтирів української держави в сфері економіки, соціально-гуманітарного розвитку, зовнішньої та внутрішньої політики. На переконання членів громадсько-політичного об’єднання, урядові програми не повинні бути суто партійними документами на кшталт передвиборчих, вони мають базуватися на загальнонаціональній стратегії, що дозволить проводити послідовні довгострокові реформи за будь-якої влади. Консенсус щодо цілей та напрямків розвитку України зніме протистояння як в політикумі, так і в суспільстві. «Сенс нашої стратегії, головна проблема – щоб країна невикористаних можливостей, якою є Україна, не перетворювалася у країну, яка не відбулася, – сказав Володимир Семиноженко». Автори Національної стратегії підкреслюють, що пріоритети розвитку держави визначені ними на середньострокову перспективу й, отже, не прив’язані ані до чинного складу парламенту та уряду, ані до виборчого циклу. «Україна-2015» ставить амбітну мету для української держави – у максимально короткий проміжок часу вийти на рівень розвитку передових країн світу. Головним інструментом досягнення цієї мети має стати модернізація в усіх сферах суспільного життя, а умовою її успіху – об’єднання реформаторських зусиль громадянського суспільства, влади та бізнесу. Члени робочої групи взяли до уваги зауваження учасників засідання. Обговорення стратегії розвитку буде продовжене в інших регіонах України. А восени відбудеться великий форум, на затвердження якого і буде винесено остаточний варіант Національної стратегії.