Print

У Далівському університеті вченими обговорювалися проблеми модернізації політичної системи України

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля пройшла III Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку». У ній брали участь професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти, студенти, представники громадських організацій та політичних партій із Луганська, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Херсону, Івано-Франківська, Кременчука та інших міст України. На конференції в присутності 70 осіб було представлено близько 60 доповідей. Виступи відрізнялися актуальністю і новизною, багато проблем подавалося в новому ракурсі.

На пленарному засіданні вчені розглядали постматеріальну політичну культуру й особливості регіонального виміру політичної культури в Україні, вплив національної еліти, механізми політичного протистояння, людський вимір політичної діяльності, ідеологічну ідентифікацію політичних партій, сучасні тенденції модернізації виборчої системи України та багато інших актуальних політологічних проблем. Працювали дві секції: «Проблеми, ризики та перспективи модернізації політичної системи України» та «Роль політичної культури в процесі модернізації політичної системи України».

Було представлено проекти та презентації модернізаційних змін, мінімізації ризиків, розглянуто роль політичної культури, класу, еліти тощо. «Наша конференція досягла своєї мети, – говорить проректор з науково-педагогічної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувачка кафедрою політології, доктор політичних наук, професор Галина Щедрова. – На ній ученими України було продемонстровано не тільки позитивні наукові і практичні розробки в галузі модернізації політичної системи, але й сформульовано чітке бачення просування модерна політичної системи в нашій країні. Видані матеріали цієї конференції стануть підґрунтям у роботі політиків і органів державного і місцевого самоуправління. У цьому й полягає практичне значення проведених досліджень, чим і відзначається професіоналізм».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку» була започаткована в 2007 році на базі політологічної школи СНУ ім. В.Даля. За три роки високий рівень конференції став визнаним в Україні. Протягом останніх дванадцяти років професорсько-викладацький склад кафедри політології досліджує становлення розвитку політичної системи в Україні, проблеми етичної культури, політичної еліти, політичного класу. Кафедра протягом декількох років виконує держбюджетні теми, в яких беруть участь не лише викладачі, а й студенти. З січня 2010 року колектив кафедри буде здійснювати дослідження політичного класу в сучасній Україні.