Print

У Далівському університеті відбулася святкова зустріч членів клубу «Інтелігент»

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулося святкове засідання Клубу “Інтелігент” з приводу 12-ї річниці з дня заснування Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини. Понад десяти років клуб залучає молодь і громадськість до ідеалів українського народу, формує любов до людини, Батьківщини, прищеплює духовно-моральні та естетичні цінності.

«В умовах, в яких ми сьогодні живемо – бути бездуховним – це злочинно, – сказала у вступному слові президент клубу «Інтеллігент», директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідуюча кафедрою педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Галина Шевченко. – На нас, як людей освіти і науки покладена велика місія внести через студентство в народні маси любов до людини, природи, життя. Нас об’єднують кращі ідеали людського життя і ми збираємося кожного разу, щоб знайти шляхи порятунку людства від бездуховності».

 Клуб «Інтелігент» своєю роботою охоплює декілька напрямків, і насамперед у взаємодії освіти, науки та культури. Тому зустріч членів клубу пройшла цього разу у форматі усного журналу, кожна сторінка якого була присвячена різним аспектам людської діяльності. А кожна «глава» поділялася музичним супроводом кандидата технічних наук, доцента кафедри філософії культури і культурології, композитора, музиканта Миколи Чурсіна.

У розділі «Наука» слово було надано доктору технічних наук, завідувачу кафедри системної інженерії СНУ ім. В.Даля, заслуженому діячеві науки і техніки України Віталію Ульшину, який презентував свою книгу «Людина і Всесвіт». В цьому системному і двадцятирічному плоді власних роздумів про нинішній час, теологічні і метафізичні періоди історії надані відомості про фази перетворення енергії, внаслідок чого утворюється матерія, про еволюцію матерії, виникнення Сонячної системи і планет, а також життя на Землі. Розглянуто етапи людської цивілізації, еволюція і провідна роль людини в цьому процесі, її потенційна могутність і призначення.

Віталій Олександрович у виступі підкреслив, що мета життя людини на землі – не нескінченне придбання матеріальних благ, а трансформація свідомості. Не треба чекати трагічних подій, а пора позитивно мислити. Зцілення Землі відбувається одночасно зі зціленням людських думок, тому що кожна світла думка є частиною колективної вібрації людства.

У частині культурного виховання було надане слово Народним артисткам України Джульєтті Якубович та Вірі Андріяненко, артісцизм і неперевершені голоси яких збуджують у кожного тільки високі почуття. Відомий художник Федор Стегереску відкрив «сторінку» про мистецтво. Виставки Федора Івановича щорічно зачіпають струни душі кожного відвідувача: змінюється тематика і стиль полотен, удосконалюється техніка виконання, але завжди залишається враження одухотвореності. Саме полотна Федороа Івановича під загальною назвою «Храми Луганщини» радують ока далівців. Завідуючий кафедрою фізичного виховання доктор біологічних наук, професор Валентин Ляпін розповів про свій внесок у здорове виховання молоді.

Також на засіданні було підбито підсумки роботи за 12 років існування Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, на базі якого діє клуб «Інтелігент». На сьогодні організація інституту включає в себе 25 науково-дослідних лабораторій, розташованих по всій території Україні, шість експериментальних майданчиків, Центр міжкультурних комунікацій та Педагогічний Центр сімейного консультування. Наукові доробки Інституту складають монографії, методичні посібники, наукові статті з проблематики духовності особистості, духовної культури, духовно-моральних та естетичних аспектів життєдіяльності індивідуальності, її ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислових настанов. За науковою проблематикою інституту захищено понад 100 кандидатських і докторських дисертацій. Інститут є колективним членом Міжнародної Слов’янської педагогічної  академії освіти імені Яна Амоса Коменського, тісно співпрацює з провідними науковими і освітніми навчальними закладами близького і дальнього зарубіжжя (Росія, Білорусь, Болгарія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія, Франція, США, Канада, Данія, Бельгія). Але найважливішим досягненням вважається відкриття у 2008 році Кафедри ЮНЕСКО „Духовно-культурні цінності виховання та освіти”.

Підсумувала зустріч професор Галина Шевченко словами великого мислителя І.Канта: «Педагогіка – це наука про порятунок людства, а духовність – це та вища риса, яка виділяє людину з усього живого світу».

 

Підготувала: Наталія Вергуненко