Print

У Далівському університеті відбувся перший в регіоні випуск бакалаврів за напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

В умовах жорсткої боротьби за володіння інформацією з’явилася явна необхідність у фахівцях, яким під силу контролювати несанкціонований доступ до інформації. Задовольнити потреби сучасного суспільства у фахівцях даної галузі вирішили в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Вже в цьому році відбувся перший випуск бакалаврів за напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» на кафедрі комп’ютерних систем і мереж факультету математики та інформатики.

Останні десятиліття стрімко зростає обсяг інформації, необхідної для життєзабезпечення людського суспільства. Безперервно удосконалюються засоби накопичення і обробки інформації, інформаційне поле розширюється до світових масштабів. «Інформаційна революція» поглинула всі сфери діяльності, проникла в кожен будинок, огорнула всесвітньою павутиною всю планету. І важко переоцінити зараз її роль у сучасному суспільстві. Інформація править світом, за інформацію платять величезні гроші, а часом за неї позбавляються життя.

І природно, що в період бурхливої інформатизації суспільства набуває значимість безпека інформаційних і комунікаційних систем. Протиправні дії в галузі електронної техніки та інформаційних технологій можуть спричинити за собою порушення діяльності автоматизованих систем управління і контролю різних об’єктів. Несанкціоноване втручання в інформаційні системи здатне викликати тяжкі та незворотні наслідки у вигляді майнової шкоди або спричинення фізичної шкоди здоров’ю і життю людей.

У результаті з’явилася потреба у фахівцях, які будуть здатні не тільки захистити інформацію, але і запобігти потенційні загрози. Актуальність підготовки фахівців зумовлена необхідністю реалізації глобальної мети – формування інформаційної культури суспільства в рамках будь-яких соціально-економічних вимірів.

Луганська область має значну кількість виробничих підприємств, у яких є потреба у висококваліфікованих фахівцях. Випускники даної спеціальності можуть виконувати роботу з розробки та експлуатації програмних продуктів установ у різних галузях промисловості, народного господарства, економіки та бізнесу, що вимагають глибоких знань з комп’ютерної техніки і безпеки інформаційних і комунікаційних систем.

«Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – єдиний в регіоні ВУЗ, який готує кадри за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», – розповідає завідувач кафедрою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», доктор технічних наук, професор, академік міжнародної Академії інформатизації Олександр Петров. – А потреба у фахівцях даної галузі зростає в геометричній прогресії. Завдяки всесвітній мережі, ми вступили в світ інформаційних революцій. Але інтернет з його обсягом інформації не актуальний, якщо він не захищений. Досвід показує, що кількість спроб спрямованих на несанкціоноване одержання інформації не зменшується, а має стійку тенденцію до зростання. Ми вчимо студентів створювати надійні фільтри, мета яких – захист комп’ютерних програм та інформації. Існує і зворотний бік медалі: є необхідність у захисті користувача і від інформації. У всесвітній мережі обертається маса інформації, яка чинить деструктивний вплив на психіку людини, пропагує ненависть, ворожнечу».

Підготовкою студентів займається науково-педагогічний колектив з 35 висококваліфікованих викладачів, серед яких 4 професори та 15 доцентів. Всі вони мають величезний досвід практичної роботи з розробки та експлуатації комп’ютерних засобів, систем і мереж. Далівці, що навчаються на кафедрі, регулярно беруть участь в обласних та всеукраїнських олімпіадах з програмування та розробки інформаційних проектів і займають призові місця. Вчені кафедри разом з аспірантами і студентами проводять теоретичні дослідження і практичні розробки в області безпечних комп’ютерних технологій, регулярно беруть участь у міжнародних та національних конференціях і проектах. З 2007 року на кафедрі проводиться міжвідомчий міжрегіональний семінар «Технічні засоби захисту інформації» (Луганське відділення) при Національній Академії наук України. Кафедра виконує науково-дослідну діяльність за темою «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах». По даній темі було написано і надруковано понад 550 публікацій, з них: понад 400 статей, 60 тез, 30 навчальних посібників і 60 методичних вказівок. У 2009 році на кафедрі заснували видання наукового журналу «Інформаційна безпека», в якому публікуються роботи викладачів у напрямку наукової діяльності кафедри. На базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля було створено структурний підрозділ університету – Східний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації. Створення Центру погоджено з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації та Службою Безпеки України.


Підготувала Зоя Шаповалова