Print

У Далівському університеті впроваджений акмеологічний напрям у навчанні майбутніх фахівців

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбувся науково-практичний семінар з підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів «Акмеологія освіти».

На ньому учасники обговорювали історико-філософські аспекти та передумови виникнення акмеології; предмет фундаментальної акмеології, основні акмеологічні поняття; інтеграцію в науці й освіті.

«Акмеологія – це новий напрям інтеграції в науці та методології розвитку освіти. Підготовка спеціалістів на сучасному етапі у вищих навчальних закладах буде продуктивною за умови озброєння їх теорій саморуху до вершин професіоналізму, – підкреслила ведуча семінару, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії акмеологічних наук Валентина Вакуленко. – Ці положення ми втілюємо в процес навчання майбутніх фахівців, спрямовуючи їх на особистісне орієнтоване навчання, проектування поведінки та авторських систем діяльності, самореалізацію особистісного потенціалу». Такий підхід до освіти відповідає вимогам Болонського процесу.

Науково-практичні семінари проводяться в університеті з 2006-го року. Їх вже відбулося більш двадцяти, 700 молодих викладачів підвищили свою педагогічну майстерність.