Print

У Далівському університеті впроваджують нові технології навчання іноземних мов

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля проходить Четверта міжнародна науково-практична конференція „Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземним мовам”. У роботі конференції беруть участь близько 100 вчених з 23 вищих навчальних закладів України, 4 російських університетів і Вищої школи бізнесу Носамбрійського університету (Велика Британія).«Сучасний стан вищої освіти висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівця та його особистісних якостей. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі, навчанні іноземним мовам є основними напрямками розвитку системи освіти в Україні», – відзначив проректор СНУ ім. В. Даля, кандидат економічних наук, доцент Євген Ахромкін. У Далівському університеті продовжує діяти Інтернет-міст. Завдяки йому вчені, що зібралися на конференції, змогли прослухати доповідь професора Носамбрійского університету (Велика Британія) Пітера Шорта. У режимі on-line на відеоконференції були прочитані ще 2 доповіді, підготовлені англійськими вченими. Протягом двох днів планується розглянути соціальні аспекти формування інформаційного суспільства, тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземним мовам. Обговорюються також проблеми розвитку та впровадження систем Internet у вивчення іноземних мов і багато чого іншого. Як відзначив завідувач кафедри іноземних мов Східноукраїнського національного університету імені В.Даля, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Краснопольський, Як відзначив завідувач кафедри іноземних мов Східноукраїнського національного університету імені В.Даля, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Краснопольський, „у вузі приділяється велика увага комп’ютеризації та інформатизації освіти. Більше того, наш університет став лідером в області комп’ютеризованого навчання іноземним мовам в Україні. Розроблені програми та методики були відзначені бронзовою медаллю міжнародної виставки „Сучасна освіта – 2003” у номінації „сучасні методики викладання іноземних мов”. На кафедрі створено медіатеку, спеціалізований каталог ресурсів Інтернет”.На базі мультимедійної аудиторії Далівського університету у рамках конференції працюють 5 секцій, на яких обговорюються актуальні проблеми методики викладання іноземних мов. Свою секцію організувало й відділення Малої Академії наук.Як підсумок планується випустити збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.