Print

У Далівському університеті вийшла книга, що охоплює вітчизняну історію середини XVII – початку XX століть

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля презентували підручник професора Ігора Довжука «Нова історія України (середина XVII – початок XX ст. )».

Підручник вийшов друком у 2010 році – є одним з перших оригінальних в Україні видань, який в обсязі однієї книги охоплює вітчизняну історію середини XVII – початку XX ст. Автор книги – один з провідних істориків України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук Ігор Володимирович Довжук.

У підручнику відтворено складний, неоднозначно трактований шлях народу України до виборення власної державності під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницього до Першої світової війни. Наприкінці викладена хронологія головних подій за весь період.

Зміст складається з дев’яти розділів, кожен з яких окреслює певний історичний час та тематику. Наприклад, «Україна в першій половині XIX століття». Книгу написано відповідно до існуючих програм та методичних рекомендацій щодо змісту історичної освіти, яка покликана сприяти формуванню у наших співвітчизників чіткої громадянської позиції. Розрахований на студентів історичних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, а також всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

«Мета книги – не тільки донести до читача певні факти, але і всебічно висвітлити історичні події та діяльність визначних особистостей того часу, що може стати уроком на майбутнє» – пише автор.

Автор підручнику Ігор Довжук відомий своїми науковими працями в Україні та за її межами: ним опубліковано понад 120 робіт, з них 8 монографій, 8 підручників і навчальних посібників. Бере активну участь у реалізації важливих для Луганщини науково-гуманітарних проектів. Зокрема, ним опубліковано монографію «Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (Луганськ, 2009 р.), в якій репрезентовано результати комплексного дослідження історії промислового розвитку Донбасу (у т.ч. Луганського регіону) післяреформеного періоду. Також у 2009 році побачила світ монографія «Охорона здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.» (у співавторстві з к.і.н. Барабаш Ю.В.), де звертається особлива увага на боротьбу з епідеміями, соціальними захворюваннями, становлення робітничої медицини, підготовку медичних кадрів на Луганщині. У 2009-2010 рр. вийшли друком фундаментальні праці – підручники «Історія культури України», що отримав високу оцінку голови Верховної Ради України академіка Литвина В.М. та «Нова історія України (середина XVII – початок XX ст.).

Підготувала Галина Щербак