Print

У Далівському університеті запроваджують нові підходи до соціально-економічних процесів

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля пройшов науково-практичний семінар «Моделювання та управління соціально-економічними процесами». З доповіддю на тему «Інтелектуальна методологія вивчення великих систем» виступив професор кафедри вищої математики та комп`ютерних технологій Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) СНУ ім. В. Даля професор Марк Кац. В доповіді автор висвітлив концепцію вивчення та оптимізацію складних багатовимірних систем та результати її застосування в різних галузях наукової та практичної діяльності (хімії, металургії, медицині, економіці). Автор має великий досвід у цій сфері – їм було здійснено більше двохсот впроваджень запропонованої методології в різних галузях знань, отримані вражаючі результати (серед них – оптимізація процесу виплавки сталі на металургійному комбінаті, діагностика серцевих захворювань). «Сьогодні надзвичайно важливо робити прогнози у соціально-економічній сфері, – відзначив декан факультету менеджменту професор Віталій Даніч. – Для цього детально потрібно вивчати кількісні показники суспільних процесів. Це можливо тільки при комплексному дослідженні питання науковцями різних напрямків». Головна мета семінару – ознайомлення широкого загалу з науковими досягненнями в моделюванні, передбаченні та управлінні процесами в соціально-економічних системах, розвиток міждисциплінарних підходів до такого моделювання, запровадження наукових доробок у практику аналізу та управління цими системами. «Цей семінар показав багато цікавого, – розповів учасник семінару доцент кафедри інформатики Юрій Стативка. – Запропоновані ідеї на перший погляд прості. Вони базуються на використанні чіткої методології, яка дозволяє отримувати практичну користь». Для того щоб краще знайомитися з дослідженнями, ділитися цікавою інформацією семінари проводяться кожного місяця. Взяти в них участь можуть і науковці, і студенти. З питань виступу на семінарі з доповідями звертайтеся до вченого секретаря Вадима Андросова, телефон 41-80-58, E-maіl: ki@snu.edu.ua.