Print

У СНУ ім. В.Даля керівництво Луганщини та провідні вчені шукали шляхи внутрішньої кооперації наукового та промислового потенціалу області

 

У конференц-залі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулося виїзне засідання обласного комітету з економічних реформ з питання  «Про роль та задачі науки в розвитку економіки Луганської області».

Відкриваючи засідання, Голова Луганської обласної державної адміністрації, голова обласного комітету з економічних реформ Володимир Пристюк зазначив, що вибір Далівського університету як бази для проведення заходу не можна назвати випадковим, адже цей виш є одним з найбільших та найрозвинутіших за багатьма показниками. Також Володимир Миколайович позначив рівень та потенціал розвитку науки на Луганщині: «Наша вишівська підготовка спеціалістів знаходиться на високому рівні розвитку, що дозволяє вченим плідно співпрацювати з підприємствами області в напрямку розвитку та впровадження нових технологій. У нас є серйозний промисловий потенціал. Але сьогодні ми маємо знайти практичні точки переплетіння діяльності органів влади, підприємств та вишів».

У виїзному засіданні взяли участь члени обласного комітету з економічних реформ, ректори та члени ректоратів вищих навчальних закладів, науковці вишів та наукових установ області, представники суб’єктів господарювання Луганщини. Директор Науково-дослідного і проектного інституту «Водоочисних технологій» Михайло Івонін, директор Науково-виробничого об’єднання «Клівер» Валерій Алєксєєнко, технічний директор Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Трансмаш» Валерій Щербаков, директор приватної науково-виробничої фірми «Інтелект» Олег Часник, перший проректор з науково-педагогічної роботи Луганського державного медичного університету Василь Сімрок представили доповіді щодо наукового потенціалу Луганщини та впровадження розробок в промисловість.

«Можна назвати два компоненти плідного розвитку науково-промислового потенціалу області – вчений високого рівня та організаційно-технічне забезпечення його роботи, – підкреслив ректор СНУ ім. В. Даля професор Олександр Голубенко. – Перший компонент ми можемо підготувати, хоча це не легка задача. Щодо другого компоненту, то  над цим треба багато працювати». Також Олександр Леонідович зазначив, що в Далівському університету підготовлено колектив з 200 докторів наук та понад 900 кандидатів наук, які можуть виконувати завдання будь-якого рівня. Найбільш розвинутими та перспективними напрямами наукової діяльності університету, на думку ректора, є хімічна промисловість, енергетика, впровадження конструктивних розробок на виробництві та вирощування монокристалів. 

Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Едуард Лозовський зазначив, що напрями підготовки студентів мають формуватися за заказом підприємств, а не за державним планом, що сприятиме економічному розвиткові області. Також він доповів про діяльність комунального закладу «Регіональне агентство сприяння інвестиціям».

З точкою зору Едуарда Лозовського погодився Володимир Пристюк. Він підкреслив, що освітня система Луганської області повинна бути переформована, а технічний напрямок – провідним.  Також Володимир Миколайович зазначив, що Луганська обласна державна адміністрація має за мету впровадження іменних стипендій для молодих вчених, організацію студентських конкурсів наукових розробок.

«Спеціальність, наука, освіта мають бути прив’язані до конкретного підприємства області. Наразі ми вже починаємо проваджувати розробки наших вчених в практичну сферу. Це – лише перші кроки, але головне, що ми окреслили  напрямок», – завершив засідання та підбив підсумки Голова Луганської обласної держадміністрації.

 Підготувала: Наталія Осичнюк