Print

У СНУ ім. В. Даля обговорили актуальні питання транспортної сфери України

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк) пройшла традиційна щорічна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». Організатором наукового заходу виступила однойменна кафедра Далівського університету.
Програма конференції була дуже насиченою. На пленарному засіданні з доповідями виступили провідні науковці і практики транспортної галузі. Зокрема, власними розробками та практичним досвідом поділилися директор інституту транспорту і логістики СНУ ім. В. Даля, завідувач кафедрою «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» професор Наталія Чернецька-Білецька, директор центру науково-технічного розвитку ПрАТ «НВЦ «Трансмаш», академік Транспортної та Інженерної академій України Наум Найш, технічний директор ПрАТ «НВЦ «Трансмаш» Валерій Щербаков, начальник залізничного цеху ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» Євген Загнойко та інші. Потім учасники наукового заходу продовжили обго-ворення актуальних питань транспортної сфери на тематичних секціях, де було представлено близько 40 наукових доповідей.
За результатами роботи конференції найбільш пріоритетними напрямками наукових досліджень у транспортній галузі були визначені наступні: організація безпеки руху різних видів транспорту, покращення конструкцій транспортних засобів та розвиток транспортної інфраструктури, вдосконалення транспортних систем, розвиток освітніх технологій щодо кваліфікаційного кадрового забезпечення транспортних підприємств та ін. Окрім цього, провідні науковці та практики транспортної сфери відзначили вагомий внесок кафедри «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в науково-практичні дослідження сучасних проблем розвитку транспорту.