Print

У СНУ ім. В.Даля обговорили філософські проблеми людини

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів «Філософські проблеми людини”, присвячена 10-річчю з дня заснування факультету філософії.Як казав великий французький письменник: «XXI сторіччя буде сторіччям духовності або його взагалі не буде”. 

“На жаль, проблеми залишаються, тому філософам вкрай важливо підкоригувати філософські категорії, визначитися з деякими дефініціями, а може й навіть замахнутися на деякі закони філософії. Обговорення таких питань на цій конференції є знаковою і важливою подією, що дозволяє піднятися на вищий рівень системного підходу в узагальненні знань про людину”, – сказав у вступному слові перший проректор СНУ ім. В. Даля професор Михайло Смирний.

 

Найбільшою таємницею для розуму, що пізнає, є проблема взаємовідносин “людина-світ”. У доповіді “Людина в структурі реальності” декан факультету філософії професор Вікторія Суханцева підкреслила, що людина живе в еврітмічному Всесвіті й багатовимірному світі., а повсякденність, дійсність і можливість є модуси реальності, в яких розгортається екзистенція.

Доповідь Тетяни Жулій “Мовна особистість фахівця-гуманітарія: лінгво-культурологічний аспект” була присвячена дослідженню специфіки лексики фахівця-гуманітарія, оскільки поняття мовної особистості відображає рівень загальної культури індивіда, є індикатором для оцінки соціокультурного контексту, а також дозволяє діагностувати рівень свідомої рефлексії використовуваних семантичних одиниць.

Сучасність характеризується пріоритетом цивілізаційних процесів, процесів виробництва і споживання, а культура як простір Духа зазнає кризу. Концепція громадянського суспільства ставить за мету досягнення такого рівня самосвідомості особистості, при якому культура і цивілізація здатні досягти гармонійного стану – говориться у доповіді Володимира Ісаєва «Досвід маніфесту громадянського суспільства в просторі культури та цивілізації».

Про неприпустимість і згубність самоідентифікації (коли людина втрачає духовні підстави життя, присвятивши себе виключно виробництву і споживанню) розказує доповідь Олексія Воєводина  «Відчужена людина».

Інші 110 доповідей учасників конференції розподілилися за шістьма напрямками. На секції «Проблеми інформаційної культури» досліджувалися роль та значення інформаційної культури як якісної характеристики життєдіяльності людини. Здоровий спосіб життя як важливий напрям соціальної політики держави розглядався на секції «Здоров’я людини як філософська проблема». На секції «Людина у соціально-психологічному вимірі» простежувалися аспекти психології особистості різного віку. Трансформація духовності в сучасній релігійній культурі була простежена на секції «Філософія релігії», а естетичні феномени – на секції «Естезіс людини». На останній секції «Антропогенез як культурний акт»  розглядалася еволюція культури в антропологічному вимірі.

 

Підготувала: Наталія Вергуненко