Print

У СНУ ім. В. Даля обговорили проблеми транспортних систем і логістики

 

В Євпаторійському відділенні Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля пройшла ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики».

У роботі взяли участь провідні фахівці в галузі транспорту і логістики держав далекого і ближнього зарубіжжя, зокрема Далекосхідного державного університету шляхів сполучення (РФ), Сілезького технічного університету (Польща), Білоруського національного технічного університету (Мінськ), (Білорусія), Господарської академії ім. Д. А. Ценова (Болгарія). Україна була представлена Національним транспортним університетом, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Придніпровською державною академіэю будівництва та архітектури, Національним університетом «Львівська політехніка», ХНАДУ, КНУ ім. М. Остроградського, Донецької академією автомобільного транспорту, Першим Українським морським інститутом, Приазовським державним технічним університетом, Азовським морським інститутом Одеської національної морської академії, Сумським державним університетом.

У програмі конференції було більше 130 доповідей з актуальних проблем розвитку логістики і транспортних систем, які знайшли відображення при публікації в науковому журналі – «Вісник СНУ ім. В. Даля». Серед виступів, представлених на конференції, слід відзначити доповіді д.т.н, професора Петрашевського О.Л. (Національний транспортний університет); к.е.н., доцента Григорак М.Ю. (КНАУ, Київ); д.т.н, професора Нечаєва Г.І. (СНУ ім. В. Даля, Луганськ, Україна); д.т.н, професора Берестового А.М. (Азовський морський інститут, Одеської національної морської академії).

У період роботи конференції пройшло засідання секції «Логістика» Науково-методичної комісії України. У ньому взяли участь представники провідних кафедр, що випускають фахівців в області логістики найбільших українських вузів. За пропозицією голови комісії Григорак М. Ю. були розглянуті питання нового стандарту освіти для підготовки фахівців-логістів, наповнення навчальних планів спеціальними дисциплінами, актуальними для розвитку сучасної логістики, включення нових дисциплін у навчальні плани магістрів за спеціальністю логістика та ін.