Print

У СНУ ім. В. Даля обговорили стан сучасної філологічної освіти

 

На філологічному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася Міжнародна конференція «2016 – рік англійської мови в Україні». До участі у конференції були залучені  учасник Програми академії  обмінів імені Фулбрайта Лайл Кауфман та колеги з Аризонського університету (м. Тьюсон).

На конференції обговорювалися актуальні проблеми теоретичного та методичного забезпечення сучасної філологічної освіти. Основні тематичні напрямки включали секції з проблем методики викладання філологічних дисциплін в умовах реалізації сучасних освітніх стандартів, традиційного і нового в лексичній та граматичній  семантиці, актуальних питань перекладознавства, системно-діяльнісного підходу у навчанні мовам: психолого-педагогічний аспект, інклюзивної освіти щодо формування мовної компетенції у школярів та студентів з вадами зору, слуху.

Американські колеги виступили з доповідями на пленарному засіданні та привітали учасників конференції в режимі онлайн.  Викладачі та студенти взали активну участь в обговоренні різноманітних питань стосовно іншомовної філологічної освіти. Наприклад, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Тетяна Модестова доповіла про особливості навчання дорослих англійської мови в умовах післядипломної освіти.

Викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Наталія Барвіна визначила роль позааудиторного навчання іноземній мові студентів вишів як одного із засобів формування мовленнєвої особистості. Старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації Марина Михайлюк Ігорівна доповіла про особливості та переваги вищої освіти у Японії. Доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Ірина Афоніна зробила акцент на психологічних принципах навчання англійської мови.

Усі доповіді були на відмінному рівні, а після багатьох з них виникали цікаві дискусії. Слід відзначити, що користь з подібних конференцій є надзвичайно високою, а дискусії наштовхують на чимало ідей, відкривають нові можливості вирішення запитань та проблем, пов’язаних з сучасною філологічною освітою.

 

20160427englyear4