Print

У СНУ ім. В. Даля почала роботу єдина у Східній Україні рада із захисту дисертацій з економічної безпеки

 

 У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбувся перший захист дисертацій в єдиній в Східній Україні спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».

Цього року спеціалізована вчена рада отримала право приймати захисти не тільки кандидатських, але і докторських дисертацій. Таким чином, вона стала другою в Україні і єдиною у Східній Україні радою за спеціальністю «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності». Очолює раду доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля Ганна Козаченко.

Першими в раді захищено дві кандидатські дисертації: «Протидія системи економічної безпеки підприємства опортуністичній поведінці суб’єктів зовнішнього середовища» (науковий керівник – професор Олександра Ляшенко) і «Оцінювання управління економічної безпеки підприємства на прикладі автотранспортних підприємств» (науковий керівник – професор Ілля Дмитрієв).

У Далівському університеті сформована потужна наукова школа з економічної безпеки, визнана українським та міжнародним науковими спільнотами. Витоки школи зародилися в кінці 90-х років, коли вчені кафедри менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля почали працювати над проблематикою економічної безпеки. Результати досліджень дали старт формуванню нового напряму в науці – безпекології.

Зараз у СНУ ім. В. Даля функціонує також магістратура специфічних категорій за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», аспірантура та докторантура за спеціальністю «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».