Print

У СНУ ім.В.Даля пройшов тренінг з розвитку лідерського потенціалу вищої освіти України

 

28 представників адміністративно-викладацького складу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля прийняли участь у тренінгу «КЛЮЧОВІ ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗМІН» в межах участі університету в національній програмі з розвитку лідерського потенціалу вищої освіти України.

Організатори програми – Британська рада (UK), Фундація лідерства (UK) та Інститут вищої освіти НАПН України. Лідер проекту з розвитку лідерського потенціалу університету – ректор СНУ ім. В.Даля, д.т.н., проф. Ольга Поркуян. Координатор та ведуча тренінгу – к.пед.н., доц. Тетяна Модестова, учасник міжнародного проекту UKRAINE HIGHER EDUCATION LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME. 

Зміст заходу – ознайомлення учасників з такими ключовими інструментами аналізу проблеми та планування змін у галузі вищої освіти як PESTLE та SWOT аналіз. Мета тренінгу – заохотити учасників до подальшого опрацювання низки питань: визначення та перетворення слабких сторін на переваги, пошук ресурсів для вирішення нагальних проблем колективу, уникнення загроз, що можуть завадити особистій та колективній діяльності, а також, організації та проведення відповідних заходів з розвитку лідерського потенціалу для співробітників та студентів в межах факультетів та кафедр університету.

Під час тренінгу учасників було розподілено на 6 команд по 4-5 осіб та залучено до групового та загального обговорення в межах визначеної тематики. Після внутрішньої дискусії кожна з команд представила власне бачення ключових факторів, що впливають на галузь вищої освіти України та відповідні проблеми, які потрібно враховувати, зокрема, при розробці подальшої стратегії розвитку університету.