Print

У СНУ ім. В.Даля провідні фахівці визначили шляхи модернізації бюджетно-податкової політики України

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулося засідання у форматі «Круглого столу» з проблем оподаткування на тему «Бюджетно-податкова політика України до і після АТО на Донбасі».

Учасники конференції винесли на обговорення ключові проблеми оподаткування України на сучасному етапі. Зокрема, було розглянуто перспективи здійснення бюджетно-податкової політики, соціально-економічні інвестиції у період трансформаційних процесів в державі, можливості налагодження результативного діалогу на всіх рівнях державного управління, а також варіанти подолання фінансового розбалансування економіки.
У науковій дискусії взяли участь науковці та фахівці СНУ ім. В. Даля, заступник Голови Луганської обласної державної адміністрації Ольга Лішик, заступник міського Голови м. Сєвєродонецьк Луганської області Олександр Ольшанський, заступник начальника Головного управління Фіскальної служби України в Луганській області Ігор Ткачов, а також керівники департаментів Луганської обласної державної адміністрації, представники Державної фіскальної служби України в Луганській області та Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області. У засіданні Круглого столу в режимі телеконференції взяли участь зарубіжні партнери кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля з Росії, Угорщини та Польщі.

За підсумками конференції науковці та практики надали пропозиції щодо реформування економіки. Зокрема, відзначили, що наразі одним з пріоритетів є створення сприятливих умов для інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, сприяння підвищенню технологічних показників ефективного використання енергоресурсів, впровадження енергоменеджменту, а також – повноцінне використання наукового потенціалу в процесі технологічної модернізації. Крім того, доведено необхідність проведення кардинальної реформи бюджетно-податкової системи шляхом зменшення податкового тиску з урахуванням досвіду передових країн світу. На думку учасників конференції, досягнення економічної рівноваги між державним регулюванням через систему оподаткування можливо реалізувати завдяки прискоренню темпу розвитку малого бізнесу в різних сферах народного господарства, створенню середнього соціального класу суспільства та встановленню оптимально-максимального рівня наповнення бюджету держави за рахунок малого бізнесу. Значну увагу акцентовано на розробці механізму проведення соціального діалогу – як засобу вирішення конфлікту на проблемних територіях України.

В рамках круглого столу було зроблено презентацію досягнень кафедри «Оподаткування» та науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ». З 2010 року кафедрою оподаткування здійснюється видання науково-виробничого журналу «Часопис Економічних реформ», який внесено до Переліку наукових фахових видань України (Постанова № 1-05/5 від 31.05.2011 (Бюлетень ВАК №7)) і має міжнародне визнання, підтверджене включенням його матеріалів у міжнародний регістр і присвоєнням Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) унікального номера ISSN 2221-8440. Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Index Copernicus International та Російським індексом наукового цитування.

Нагадаємо, що кафедра «Оподаткування» відкрита у СНУ ім. В.Даля у 2003 році. В 2008/2009 навчальному році кафедра здійснила перший випуск бакалаврів за спеціальністю «Оподаткування», а у наступному – перший випуск магістрів та спеціалістів. Головним напрямом роботи кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з метою забезпечення освітніх і професійних потреб регіону та надання населенню можливостей щодо підвищення свого освітнього та професійного рівня. Підготовка сучасних фахівців з оподаткування зорієнтована на розширення професійної підготовки – у сфері соціального захисту, що включає державні підприємства, комерційні фірми, акціонерні товариства, товариства інших форм власності, корпорації, концерні об’єднання; спільні підприємства всіх форм власності, різні фонди служби зайнятості, соціального і пенсійного страхування і таке інше.