Print

У СНУ ім. В.Даля стартували вступні випробування

 

Відповідно до календарного графіку вступної кампанії 2015 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочалося проведення вступних іспитів та творчих конкурсів за окремими напрямами підготовки. Першим творчий конкурс проходили абітурієнти, що подали документи на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».
Це напрям підготовки є одним з найбільш популярним серед абітурієнтів цього року. Загалом СНУ ім. В.Даля має ліцензію на підготовку 25 фахівців за напрямом «Здоров’я людини». Цього року конкурс на цей напрям склав 14 абітурієнтів на місце.
Для вступу на бакалаврат абітурієнти подавали два сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2015 році: з української мови та літератури, а також біології. Третьою складовою для формування загального конкурсного балу є творчий конкурс. З темами та умовами проведення конкурсу всі абітурієнти мали змогу заздалегідь ознайомитися на офіційному сайті СНУ ім. В.Даля. Сам конкурс складався з двох завдань: перше – три теоретичні питання, друге – одне практичне питання. Абітурієнту надавалася можливість у письмовій формі виразити своє особисте ставлення до трьох із п’яти з запропонованих теоретичних тем, а також однієї практичної теми на вибір. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою. Максимальна загальна сума балів, яка може бути отримана абітурієнтом за перше завдання складає 75 балів (3 питання по 25 балів), за друге – 25 балів.
Підготовка фахівців за напрямом «Здоров’я людини» у СНУ ім. В.Даля здійснюється Інституті філософії та психології. Фахівці цього профілю потрібні для реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту щодо підготовки для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх ланках виробничо-соціальної інфраструктури, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи людей з особливими потребами та інвалідів. Професія в Україні є порівняно новою галуззю професійної діяльності, що знаходиться на етапі становлення.
Нагадаємо, що для абітурієнтів, які вступають на базі загальної середньої освіти, прийом документів на денну форму проводиться до 31 липня, на заочну – до 9 серпня. Творчі конкурси та вступні випробування для вступу на заочну форму на основі загальної середньої освіти пройдуть з 3 по 9 серпня включно. Ще мають змогу встигнути вступити на заочне відділення для здобуття ступеня бакалавра (на третій курс) за спорідненою спеціальністю ті, хто вже має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.