Print

У СНУ ім. В.Даля створено студентське наукове товариство

 

Студентським активом у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля ініційовано створення Наукового товариства студентів, яке буде всебічно займатися сприянням науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та аспірантів вишу.

Наукове товариство студентів СНУ ім. В. Даля діятиме відповідно до статті 41 Закону України «Про вищу освіту». Слід зазначити, що воно є самоврядним об’єднанням студентів університету, яке діє на громадських засадах. Товариство створене з метою всебічного розвитку студентської науки в alma mater і забезпечить захист прав та інтересів студентів або аспірантів в питаннях наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Зараз формується робоча група з  розвитку товариства.  Вона повинна буде визначити основні напрями діяльності товариства, затвердити його структуру та заходи, що будуть проводитися. Поки остаточно не зформовані всі структурні одиниці товариства, тобто наукові секції, клуби, гуртки, та не обрани члени Ради Товариства, виконання обов’язків Голови Ради НТС покладено на студента третього курсу юридичного факультету Степана Золотаря.

Студенти, які хочуть долучитися до діяльності Наукового товариства студентів СНУ ім. В. Даля, можуть заповнити форму http://goo.gl/forms/Q0q7Dw96Q9

У роботі товариства можуть брати участь всі студенти. Детальніше ознайомитися з товариством можна за посиланням: http://vk.com/uni_snu_nts