Print

У СНУ ім. В. Даля триває прийом документів

 

 У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочала роботу  загальнодержавна програма вступу на навчання до вищих навчальних закладів за рейтинговим відбором за кількістю балів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

Цього року для абітурієнтів, що бажають вступити до Далівського університету на денне відділення, встановлено такі строки: особи, що мають пройти творчі конкурси чи скласти вступні іспити, подають документи до 17 та 20 липня відповідно; а ті, хто не проходять творчі конкурси та не складають іспити, – до 31 липня. Вступники, що бажають навчатися заочно, можуть подавати документи з 20 липня по 9 серпня (якщо мають пройти творчі конкурси), 12 серпня (якщо мають скласти вступні іспити) та 18 серпня (без конкурсів та іспитів).

Абітурієнти, що бажають вступити на навчання до СНУ ім. В. Даля, мають подати заяву про вступ, у якій вказати напрям підготовки та форму навчання. Також необхідно підготувати пакет документів: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та обов’язковий перелік документів (паспорт, фотокартки, медична довідка). Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, 2009, 2010, 2011 рік. Зазначимо, що документи можна подавати в паперовому вигляді (оригінал чи завірена копія), або зареєструватися через Інтернет та подати електронну заяву.

Слід зауважити, що ключовою відмінністю вступної кампанії – 2012 від минулорічної є  підвищення прохідного балу за профільним конкурсним предметом до 140. За іншими, не профільними конкурсними предметами, прохідний бал залишився на позначці в 124. Цього року абітурієнти зможуть вступити  на нові напрямки та спеціальності: це, зокрема, «Системний аналіз», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Міжнародні відносини», «Практична психологія», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Бізнес-адміністрування», «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Богослов’я» та «Релігієзнавство».

«У 2012 році випускників шкіл – у 2 рази більше, ніж  у минулому, – зазначив відповідальний секретар приймальної комісії СНУ ім. В. Даля Володимир Сало. – Але це не значить, що кількість абітурієнтів також збільшиться удвічі, адже деякі з них не зможуть набрати необхідну для вступу суму балів за профільним конкурсним предметом. Тому ми очікуємо на 15-20% більше вступників у порівнянні з 2011 роком».

Нагадаємо, що Далівський університет було засновано  в 1920 році, а у 2010 році йому присвоєно статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Сьогодні у виші ведеться підготовка за 61 напрямком та 130 спеціальностями, а навчальний процес забезпечують близько 200 докторів наук, професорів та майже 800 кандидатів наук, доцентів.

Підготувала: Наталія Осичнюк