Print

У СНУ ім. В. Даля відбудеться конференція з проблем сучасного перекладу

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля запрошує студентів до участі у Всеукраїнській науковій конференції “Студентський погляд на переклад у сучасному світі”. Захід відбудеться у заочній формі 12 травня 2015 року.

Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2015 року надіслати на е-mail оргкомітету (conference_transl@i.ua) заявку, електронний варіант статті, рецензію наукового керівника та скан-копію квитанції про сплату огрвнеску. У структурі роботи мають бути відображені обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття, формулювання мети дослідження, виклад основного матеріалу дослідження, висновки.

Робота учасників конференції буде організована за двома тематичними секціями: «Перспективи розвитку теорії та практики перекладу в Україні та світі» та «Прагматичні проблеми перекладу творів різних жанрів». Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька. За результатами наукового заходу кожен учасник отримає сертифікат та збірник матеріалів в електронному вигляді. Також передбачається розсилка цих документів у паперовому форматі (за домовленістю).

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати за контактним телефоном: (095)2906650 або звернувшись на електрону адресу: conference_transl@i.ua.