Print

У СНУ ім. В. Даля відкрито дві нові соціальні спеціальності

 

 Цієї вступної кампанії у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля абітурієнти можуть вступати на дві нові спеціальності – «Соціальна допомога» («бакалавр») та «Управління соціальним закладом» («магістр»). 

Спеціальність «Соціальна допомога» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Підготовка студентів здійснюватиметься кафедрою менеджменту соціального забезпечення Навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Далівського університету. Навчальна програма адаптована до вимог ринку праці до працівників соціальної сфери, які можуть бути працевлаштовані у державних закладах та громадських організаціях соціального сектору. Випускники можуть працювати на посадах соціального працівника, фахівця зі спеціалізованого обслуговування, інспектора-ревізора, страхового агента, страхувальника, агента із зайнятості і трудових контрактів, керівника благодійного фонду, профспілкового об’єднання або громадської організації та ін.

Спеціальність «Управління соціальним закладом» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Випускники можуть бути працевлаштовані на посадах менеджера в соціальній сфері, керівника установи соціального захисту населення, головного державного соціального інспектора, керуючого страховим агентством, менеджера із соціальної та корпоративної відповідальності, директора центру соціальних служб для молоді або центру професійної орієнтації молоді та ін.

Нагадаємо, що вступна кампанія до СНУ ім. В. Даля розпочинається  першого липня для вступників на денне відділення та двадцятого липня для вступників на заочне відділення. Абітурієнтам, що бажають навчатися у Далівському університеті, слід підготувати пакет документів: заяву, документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у період з 2008 по 2013 рр., та обов’язковий перелік документів (паспорт, фотокартки, медична довідка).

Зазначимо, що абітурієнти можуть подати максимум п’ятнадцять пакетів документів: по три пакети на різні напрями підготовки до п’яти вишів України. Документи можна подати в паперовому (оригінали чи копії) або електронному вигляді. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти та науки України.

Підготувала:  Наталія Осичнюк