Print

У СНУ ім. В.Даля відновлюють «білі плями» в історії України

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля історичними кафедрами юридичного факультету була проведена IV Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку».

В роботі конференції прийняли участь понад 100 молодих науковців та дослідників права, студентів, аспірантів з майже 20 регіонів України. Метою конференції було звернути увагу наукового кола, студентської молоді, спільноти України на важливість проблем, пов’язаних з формуванням об’єктивного історичного погляду на події Другої світової війни, післявоєнної відбудови, розбудови громадянського суспільства у сучасній Україні, та з більш досконалим висвітленням тоталітарного режиму. У виступах доповідачів досліджувались проблеми соціального, матеріально-побутового та правового становища населення, висвітлювались питання історії повсякденності, духовно-культурного розвитку українського народу, формування державності в Україні тощо.

«Наше минуле, а воно має багатовікові корені, сформувало наш менталітет, вплинуло на наш характер і постійно впливає на нашу свідомість, – сказала в привітальному слові декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Лідія Лазор. – Але навіть у дзеркалі не завжди різні люди можуть побачити однакові речі, бо дзеркала можуть бути кривими. З метою ліквідації цієї кривизни та об’єктивного осмислення історії людства, що досягається лише завдяки дискусії та обговоренню, можна критично поглянути на сучасність і зазирнути у майбутнє».

Провідні вчені-історики університету – завідувач кафедри «Історії України» професор Микола Євдокимов, завідувач кафедри «Всесвітньої історії» професор Віталій Михайлюк, завідувач кафедри «Історії держави і права» професор Сергій Санжаров та інші – займаються проблемами мотивації та методології науково-дослідної роботи студентів з історії, прагнуть досягти історико-патріотичного виховання молоді через участь у подібних наукових конференціях.

«Для сучасної України, котра перебуває у процесі пошуку найбільш оптимальних моделей політичного устрою та економічного розвитку, є актуальним вибір шляху для швидкого і безболісного будування громадянського суспільства, яке базувалося б на засадах паритетної демократії, – підкреслив важливість конференції завідувач кафедри «Всесвітньої історії», доктор історичних наук, професор Віталій Михайлюк. – І щоб це зробити, необхідно знати історію держави, аналіз якої сприятиме визначенню помилок та прорахунків минулого, що важливо задля недопущення їх у майбутньому».

Учасниками конференції дуже жваво обговорювались окремі питання, пов’язані з Великою Вітчизняною війною 1941-1945 років та історії церкви. Результатом дискусій став висновок про необхідність подальшого висвітлення та поглиблення наукових досліджень актуальних питань історії України.

 

Підготувала: Наталія Вергуненко