Print

У СНУ ім. В. Даля впроваджують інноваційний підхід до виховання

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля реалізується нова концепція культурно-виховної роботи зі студентами. З впровадженням нових освітніх стандартів та підвищення вимог до вищої освіти постала необхідність змін у підходах до виховання студентів. Ідеалом виховання вищої школи залишається гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою. „Зміни у системі вищої освіти та суспільні трансформації вимагають від нас гнучкості та більшої уваги до студентів, – відзначила проректор з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи професор Галина Щедрова. – Разом із фахівцями у галузі психології, педагогіки, медицини тощо ми розробляємо методичні вказівки до кураторів груп. Сьогодні студентів потрібно мотивувати, допомагати робити важливі кроки в житті, та звісно, своєю поведінкою подавати належний приклад та націлювати їх на вислів «Роби як я!»“. З метою виховання студенти залучені до наукової роботи на різних рівнях, позаудиторної роботи у гуртках, клубах, спортивних змаганнях, туристичних подорожах та експедиціях, різноманітних невеликих спільних справах та ін. „Студент сьогодні дуже раціональний, – відзначила завідувач кафедри психології професор Вікторія Третьяченко. – Ми розробляємо систему виховання, де головним є індивідуальний підхід до студента. Наше завдання – підготувати не тільки високопрофесійного фахівця, але й гармонійно розвинену особистість“. Для реалізації інноваційного підходу в вихованні активізовано роботу кураторів, деканів, студентських рад, гуртків тощо. У психологічній науково-навчальній консультативній лабораторії, якою опікується кафедра психології, зі студентами постійно працюють психолог, дефектолог, фахівці з медичної та правової психології. Діє телефон довіри – 500-561. Одним із головних чинників у вихованні залишаються гуртки професійного спрямування, що дозволяють студентам набути навичок майбутньої роботи. Зараз у Далівському університеті діє близько сорока клубів психолого-педагогічного, військово-патріотичного та різноманітних фахових напрямів. Далеко за його межами відома плідна робота психологічного клубу «Vita», економічного «Еконікс», політичного «Політика: ХХІ сторіччя», журналістської вітальні, студентського клубу «Україна і світ», поетичних – «Ліра» та «Клуб аматорів культури», клубів шанувальників німецької, польської, китайської та інших іноземних мов тощо. Справжньою родзинкою університету є творчий центр «Студентський будинок моделей», який перемагав у багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсах. А гурток «Школа ресторанної справи» гідно представляє університет в Асоціації кулінарів України. Завдяки спільній роботі десятки студентів перемогли на міжнародних і всеукраїнських конференціях та конкурсах.