Print

У СНУ ім. В. Даля видано перший україномовний підручник з проектування металорізальних верстатів

 

 Науковці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля уклали унікальний україномовний підручник «Проектування металорізальних верстатів у середовищі APM WinMachine». Він розрахований на студентів всіх форм навчання, що спеціалізуються на проектуванні металорізальних верстатів. Видання рекомендоване Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Вперше курс з проектування металоріжучих верстатів викладено українською мовою з використанням програмного продукту APM WinMachine – сучасної CAD/CAE системи автоматизованого розрахунку та проектування механічного обладнання й конструкцій у галузі машинобудівництва. У викладі органічно поєднано фундаментальну теоретичну базу з чітким прикладним спрямуванням.

Співавторами підручника стали провідні вчені та викладачі СНУ ім. В. Даля: директор Інституту прикладної механіки і матеріалознавства, завідуючий кафедрою «Процеси обробки матеріалів, верстатів та інструментів», доктор технічних наук, професор – Володимир Соколов; кандидат технічних наук, професор кафедри «Процеси обробки матеріалів, верстатів та інструментів» – Олег Кроль; кандидат технічних наук, професор кафедри «Машинознавство» – Святослав Шевченко.

Підручник містить у собі основи проектування деталей і вузлів  металорізальних верстатів з використанням сучасного програмного продукту APM WinMachine. А структура викладу є чітким єдиним алгоритмом: основи теорій розрахунку та конструювання в класичній постановці, розрахунок та конструювання в середовищі APM WinMachine, приклади для розрахунку та запитання до самопідготовки. Підручник складається з дванадцяти розділів, у перших десяти з яких створено умови для вирішення комплексних завдань. По-перше, інтегруються два методи проектування – класичний і комп’ютерний. По-друге, створюється пропорційний баланс між теоретичною та практичною частинами. Також у виданні показано можливість застосування модулів APM WinMachine з іншими програмними розробками для твердотільного й параметричного моделювання основних елементів конструкцій металорізальних верстатів. Усі матеріали мають високий науково-методичний рівень викладу та враховують найсучасніші тенденції в машинобудуванні. Це є своєрідним виходом за рамки власне проектування, певним посібником для підготовки майбутніх спеціалістів з урахуванням не тільки передових інформаційних технологій, а й маркетингових методів та інструментів.

3-D технології на сучасному етапі є ключовими практично в усіх сферах науки. Вони складають основу  роботи інженерів і використовуються не тільки для проектування виробу й випуску документації, а і для його віртуальних випробувань, створення  презентаційних матеріалів, швидкої типізації та передачі на виробництво.

Студенти кафедри «Процеси обробки матеріалів, верстатів та інструментів» СНУ ім.. В.Даля завдяки цьому підручнику успішно освоюють сучасні технології проектування машин і приладів та все частіше роблять перші кроки у власній науково-практичній діяльності. Так, наприклад, студент Євген Бурлаков у 2012 році переміг на міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Прогресивні напрямки розвитку машинобудівних галузей і транспорту» в м. Севастополь. Він представив інноваційний проект оброблювального центру ОЦ200. В цьому ж році далівець став срібним призером п’ятого міжнародного конкурсу «Майбутні АСи  КОМПютерного 3-D моделювання», який відбувся у м. Москва групою компаній АСКОН.

Підготувала: Ірина Лебедь