Print

У СНУ ім. В.Даля вирішували соціально-психологічні проблеми суспільства

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства.  

Конференція об’єднала в єдиному прагненні висловити свої наукові ідеї більш ніж півсотні викладачів, аспірантів та студентів із Києва, Львова, Івано-Франковська, Чернігова, Донецька, Дрогобича, Луганська тощо. Молоді вчені представили науковий аналіз теоретичних і практичних досліджень у галузі методологічних та прикладних проблем психології, використання їх результатів щодо формування сучасного суспільства, розробки технологій його удосконалення.

На конференції було розглянуто широкий спектр проблем за такими напрямками, як: теорія і практика вирішення соціально-психологічних проблем в сучасному суспільстві; специфіка гуманізації вищої освіти у контексті соціальної політики на Україні; психологічні особливості підготовки фахівців у сучасній вищій школі; інноваційні технології управління і регулювання психологічних та соціальних процесів у суспільстві; гендерні відносини  у структурі управління, освіти, виробництва та бізнесу. У вступному слові проректор з наукової роботи професор Юрій Осенін відзначив соціально-психологічні проблеми підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Секційна робота характеризувалась активним обговоренням доповідей викладачів, науковців, практичних діячів за галузями психології. Жваву дискусію викликали виступи Н.Є. Завацької на тему «Особливості функціонування інтраперсональних складових адаптаційного потенціалу особистості», Т.Б. Жулій, Є.О. Швирки на тему «Соціологічний портрет Луганська: до проблеми урбононимив», С.О. Гарькавця на тему «Соціально-нормативний конформізм особистості та його типи», І.В. Корчікової на тему «Синхронізація життєвих планів у юнацькому віці».

Слід відзначити, що ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з визначення соціально-психологічних проблеми трансформації сучасного суспільства була присвячена пам’яті Вікторії Віталіївні Третьяченко.

 

Підготувала: Наталія Вергуненко