Print

Унікальний Інститут духовного розвитку Далівського університету святкує десятирічний ювілей

 

13 жовтня 2009 року виповнюється 10 років з часу заснування і відкриття рішенням бюро Донецького наукового Центру НАН України Інституту духовного розвитку людини. Святкування ювілею почнеться 14 жовтня о 10:00 відкриттям IV Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурні цінності освіти та виховання». Місце проведення – конференц-зала головного аудиторного корпусу (синій).

Науково-дослідницький інститут духовного розвитку людини – перша і єдина в Україні установа, наукова діяльність якої направлена на вивчення феномена духовності, на подолання кризи духовності в суспільстві, на затвердження загальнолюдських і національних духовно-моральних цінностей освіти, культури, мистецтва, праці і духовного розвитку особистості. У 2003 році Інститут увійшов структурним підрозділом до складу Східноукраїнського національного університету, а з 2006 року набув статусу Науково-дослідного інституту у складі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України. Підґрунтям для створення Інституту стали вагомі здобутки наукової школи «Духовний розвиток учнівської молоді», засновником і керівником якої є член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, академік Міжнародної Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Коменського Галина Шевченко та провідних вчених Донбасу у галузі гуманітарних наук.

Інститут духовного розвитку людини створювався як науковий центр для вчених Донбасу, тому в ньому функціонують науково-дослідницькі лабораторії в різних містах: «Полікультурного виховання і освіти» в Краматорську, «Творчого розвитку особистості» в Донецьку, «Екології життя» в Горлівці, «Формування духовних цінностей дошкільника» в Слав`янську, «Духовного виховання засобами мистецтва» в Тернополі, «Феномена людини» в Луганську тощо.

До структури Інституту входить міжнародна кафедра ЮНЕСКО “Духовно-культурні цінності виховання та освіти”, угоду про створення якої підписано Генеральним директором ЮНЕСКО Паном К.Мацуурою у квітні 2009 року. Її поява забезпечує науковий рівень досліджень зазначеного спрямування в освітньо-виховній галузі життєдіяльності сучасного суспільства, привертає увагу науковців всього світу до виховання людини-духовної та зазначає головний пріоритет перспективного розвитку людства у майбутньому, яким є її духовний розвиток.