Прозорість та інформаційна відкритість університету   Print

Статут СНУ ім. В. Даля

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Структура університету

Кадровий склад університету згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в університеті

Банк робочих навчальних планів

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в університеті

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення університету

Напрями наукової діяльності

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Моніторинг якості вищої освіти

Річний звіт про діяльність університету

Правила прийому до університету

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Протидія булінгу

Економічна діяльність

Положення про облікову політику

Кошторис

Звіт про використання та надходження коштів

Плани асигнувань загального фонду бюджету

Плани використання бюджетних коштів

Звіт про заборгованність за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р форма 7д _ 7м

Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами форма 7д 7м на 1 жовтня 2017 02

Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами форма 7д 7м на 1 жовтня 2017

Наказ № 146_83 від 30.08.2016р. Про оплату за гуртожиток

Наказ № 188_83 від 22.11.2016р. Зміни до наказу № 146_83 від 30.08.2016р

Дійсні реквізити СНУ ім. В. Даля для сплати за навчання

Річний план закупівель на 2016 рік

Додаток

План закупівель на 2017 рік

План закупівель на 2017 рік із змінами (зміни №8)

План закупівель на 2017 рік із змінами (зміни №11)

План закупівель на 2018 р.

План закупівель на 2019 р. з останніми змінами

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Зведений штатний розпис на 2017р.

Зведений штатний розпис на 2018р.

Зведений штатний розпис на 2019р.

Зведений штатний розпис на 2020р.