Сертифікати про акредитацію   Print

ОКР «Бакалавр», І (бакалаврський) рівень

6.010104 Професійна освіта (Економіка)
6.010104 Професійна освіта (Машинобудування)
6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології
6.010203 Здоров’я людини
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
6.020301 Філософія
6.020302 Історія
6.020303 Філологія
6.030101 Соціологія
6.030102 Психологія
6.030103 Практична психологія
6.030104 Політологія
6.030201 Міжнародні відносини
6.030301 Журналістика
6.030303 Видавнича справа та редагування
6.030401 Правознавство
6.030502 Економічна кібернетика
6.030503 Міжнародна економіка
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030506 Прикладна статистика
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
6.030601 Менеджмент
6.040105 Гідрометеорологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
6.040202 Механіка
6.040203 Фізика
6.040204 Прикладна фізика
6.040301 Прикладна математика
6.040302 Інформатика
6.050101 Комп’ютерні науки
6.050102 Комп’ютерна інженерія
6.050103 Програмна інженерія
6.050201 Системна інженерія
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.050301 Гірництво
6.050402 Ливарне виробництво
6.050403 Інженерне матеріалознавство
6.050502 Інженерна механіка
6.050503 Машинобудування
6.050504 Зварювання
6.050701 Електротехніка та електротехнології
6.050702 Електромеханіка
6.050801 Мікро- та наноелектроніка
6.050802 Електронні пристрої та системи
6.050902 Радіоелектронні апарати
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація
6.051003 Приладобудування
6.051301 Хімічна технологія
6.051602 Технологія виробів легкої промисловості
6.060101 Будівництво
6.060102 Архітектура
6.070101 Транспортні технології (Організація перевезень і управління на транспорті (міський транспорт)
6.070101 Транспортні технології (транспортні системи)
6.070101 Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)
6.070101 Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний)
6.070101 Транспортні технології. Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий)
6.070105 Рухомий склад залізниць
6.070106 Автомобільний транспорт
6.130102 Соціальна робота
6.140101 Готельно-ресторанна справа
6.140103 Туризм
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Мова і література (англійська мова))
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Фізика)
015 Професійна освіта (Економіка)
015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
015 Професійна освіта (Машинобудування)
015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
103 Науки про Землю
105 Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
182 Технології легкої промисловості
184 Гірництво
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
227 Фізична реабілітація
227 Фізична терапія, ерготерапія
231 Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (міський)
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
275 Транспортні технології (промисловий)
275 Транспортні технології (транспортні системи)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 Міжнародні економічні відносини

ОКР «Спеціаліст»

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
227 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота
242 Туризм
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами транспорту)
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ІІ (магістерський) рівень

011 Науки про освіту
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Фізика)
015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
041 Богослов’я
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
103 Науки про Землю
105 Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
182 Технології легкої промисловості
184 Гірництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
242 Туризм
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (транспортні системи)
275 Транспортні технології (міський)
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
275 Транспортні технології (промисловий)
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
IV рівень