Print

І (бакалаврський) рівень

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Економіка)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

103 Науки про Землю

105 Прикладна фізика та наноматеріали

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

182 Технології легкої промисловості

184 Гірництво

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

227 Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (транспортні системи)

275 Транспортні технології (промисловий транспорт)

275 Транспортні технології (міський транспорт)

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини