Print

Інформаційна картка документа

Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в СНУ ім. В. Даля

Положення

31.03.2017

2017-01

Втрата чинності

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в СНУ ім. В. Даля

Положення

31.05.2018

2018-02

Чинний