Print

Інформаційна картка документа

Назва

Тип

Введено в дію

Редакція

Примітка

Положення про навчання здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля за індивідуальним графіком

Положення

30.05.2016

2016-01

Втратив чинність

Положення про навчання студентів СНУ ім. В. Даля за індивідуальним графіком

Положення

04.12.2019

2019-02

Чинний