Міжнародна діяльність   Print

Наше розташування:

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а, кімн.223

Начальник відділу міжнародного співробітництва:

Середіна Олена Григорівна

Партнери університету

Гранти, можливості

Міжнародні проекти

Інформаційний центр ЄС

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля спільно з УНІВЕРСИТЕТОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ЖЕШОВІ (ПОЛЬЩА) пропонують студентам взяти участь в програмі подвійних дипломів.

Згідно цієї програми студенти СНУ ім. В. Даля мають можливість пройти курс навчання у польському університеті з отриманням двох дипломів СНУ ім. В. Даля та Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешові.

Програма дозволяє здобути якісну європейську освіту за пільгових умов навчання, стати висококваліфікованими фахівцями з обраної спеціальності та отримати переваги на міжнародному ринку праці.

Однією з ключових умов сталого розвитку України є зміцнення її міжнародних позицій. І саме університети – є одними з найпотужніших двигунів соціально-економічного розвитку держави, є одними з головних провідників України до світової спільноти. Розвиваючи існуючі контакти з міжнародними партнерами і встановлюючи нові, СНУ ім. В. Даля вирішує комплекс завдань, пов’язаних із навчально-методичною, науково-дослідною роботою, зміцненням кадрового потенціалу, розвитком матеріально-технічної бази університету. Міжнародна діяльність СНУ ім. В. Даля спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття Університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Головна мета діяльності ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА СНУ ім. В. Даля спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу університету, підтримку та розвиток зарубіжних відносин у освітньо-наукових, соціальних, культурних сферах. В узагальненому вигляді перед університетом та відділом міжнародного співробітництва ставляться такі завдання:

 • Співпраця з навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями, приватними фондами інших країн, представлення в установленому порядку інтересів України з питань освіти і науки в міжнародних відносинах.
 • Укладення та забезпечення реалізації міжнародних угод з питань співробітництва в галузі освіти і науки, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян у навчальних закладах України.
 • Координація роботи з питань підготовки фахівців як для України так і для зарубіжних країн.
 • Координація міжнародної діяльності кафедр та інших підрозділів університету.
 • Координація міжнародної діяльності кафедр та інших підрозділів університету.
 • Розробка і реалізація міжнародних проектів;
 • Сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, науковців, аспірантів та студентів;
 • Інформаційно-консультаційні послуги;
 • Обмін делегаціями;
 • Оформлення виїзних документів;
 • Організація літніх мовних курсів;
 • Організація літніх практик студентів за кордоном;
 • Виконання інших задач, зв’язаних з міжнародною діяльністю.

Розвиток міжнародного співробітництва є пріоритетним для університету, адже країни, з представниками яких співпрацює наш університет, вже пройшли або торують шлях розвитку. З іншого боку, університет має достатньо власного досвіду, щоб поділитися ним із своїми зарубіжними колегами. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля не тільки вчиться у Європи, але також дбайливо зберігає культурну спадщину пращурів і одночасно створює нові культурні надбання.

З проголошенням незалежності в Україні для університету відкрилися великі можливості у сфері міжнародного співробітництва. Університет став членом багатьох міжнародних асоціацій, та зокрема, одним з перших підписав Велику Хартію Європейських університетів (Magna Charta Universitatum) в Болоньї, Італія, тим самим приєднавшись до Болонського процесу. Університет дотримується фундаментальним принципам, сформульованим в університетській хартії «Magna Charta Universitatum». В основі Болонського процесу полягає переконання, що в епоху глобалізації необхідно прямувати до максимальної сумісності систем вищої освіти, при цьому «Кожний університет … повинен гарантувати своїм студентам дотримування свобод та умов, при котрих вони змогли б досягти своїх цілей в культурі та освіті». Тож дотримуючись принципів Болонського процесу університет має за мету:

 • застосовування сучасних методів у навчальному процесі
 • розробка та вдосконалення навчальних програм
 • підвищення кваліфікації викладачів
 • залучення іноземних фахівців до навчального процесу, запровадження програм стажування та підвищення кваліфікації за кордоном для слухачів, студентів, викладачів, представників адміністративного складу університету;
 • проведення наукових досліджень в різноманітних галузях освіти та науки, зокрема спільних розробок із зарубіжними вузами и організаціями
 • проведення міжнародних конференцій, семінарів, літніх шкіл тощо
 • впровадження європейських стандартів якості вищої та післядипломної освіти
 • сприяння розвитку бібліотечних ресурсів та інформаційних технологій через програми міжнародної технічної допомоги.