Print

Робочі комісії з забезпечення якості освітньої та якості вищої освіти СНУ ім. В. Даля

РОБОЧА КОМІСІЯ З ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОЧА КОМІСІЯ З ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РОБОЧА КОМІСІЯ З ВПРОВАДЖЕННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

РОБОЧА КОМІСІЯ З ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ