Засідання ректорату   Print

Засідання ректорату від 23.02.21

З доповіддю «Про стан підготовки до акредитації ОП» виступив перший проректор Марченко Д.М.

Зроблена вкладка на сайті університету «Якість освіти», де представлена вся структура забезпечення якості освіти. Створені сайти кафедр, які проходять акредитацію ОП, наповнені відповідно до вимог. В системі eCampus створено профіль ОП, в архіві якого зберігатимуться матеріали акредитаційних справ. Для акредитації інших ОП такі процедури мають бути проведені.

Акредитації ОП відбуватимуться у цьому н.р. за спеціальностями:

275 Транспортні технології

273 Залізничний транспорт

161 Хімічні технології та інженерія

281 Публічне управління та адміністрування

133 Галузеве машинобудування

011 Освітні, педагогічні науки

101 Екологія

161 Хімічні технології та інженерія

 

Про підсумки університетського етапу участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт виступив проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.

До участі у 2-му турі конкурсу було відправлено 57 робіт.

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І БУДІВНИЦТВА

кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин

3

кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті

2

кафедра архітектури та містобудування

1

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

кафедра машинобудування та прикладної механіки

5

кафедра електричної інженерії

3

кафедра гірництва

1

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

кафедра економіки та підприємництва

14

кафедра менеджменту і маркетингу

5

кафедра фінансів та банківської справи

1

кафедра обліку і оподаткування

1

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

кафедра психології та соціології

2

кафедра української філології та журналістики

3

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра історії та археології

1

кафедра господарського права

1

кафедра конституційного права

2

кафедра правознавства

2

кафедра філософії, культурології в інформаційної діяльності

2

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

кафедра германо-романської філології

2

кафедра політології та міжнародних відносин

1

кафедра міжнародної економіки та туризму

2

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

кафедра комп’ютерної інженерії

1

кафедра електронних апаратів

2

 

Статистика активності за минулі роки

 

Кількість кафедр

Кількість робіт

2020-2021 н.р.

22

57

2019-2020 н.р.

13

34

2018-2019 н.р.

14

37

 

Результати участі переміщених ЗВО у ІІ турі конкурсу

Засідання ректорату від 16.02.21

З доповіддю «Про удосконалення механізму анонімної оцінки якості викладання навчальних дисциплін та НПП здобувачами вищої освіти університету на системній основі» виступив перший проректор Марченко Д.М.

Опитування студентів дуже важливе при акредитації ОП. Для цієї процедури діє Положенням про порядок опитування студентів. Мінуси – студенти не хочуть витрачати час на заповнення анкет, викладачі не в захваті від того, що повинні бути об’єктом оцінювання, не відпрацьований механізм використання результатів опитування з максимальною ефективністю для стейкхолдерів.  Анкетування повинно бути добровільним і працювати в якості необхідного  корисного зворотнього зв’язку.

В процесі обговорення питання були розглянуті шляхи запроваждення процесу анонімного анкетування на постійній основі, обробки і корисного використання його результатів, зокрема, залучення студентського самоврядування до комунікації. Але зацікавленість викладачів – це найголовніше у цьому процесі. Для їхнього залучення треба наголосити, що опитування студентів в жодному разі не може бути єдиним інструментом оцінки викладання, а тим більше – це не привід для радикальних дій, а привід для розмови та пошуку спільних рішень.

 Ще одна важлива умова – це анонімність для всіх учасників. Наприклад, в системі, яку ми використовуємо, ніхто не може отримати інформацію про те, хто саме лишив відгук. А викладачі можуть отримати доступ лише до відгуків до свого курсу.

Отже, опитування студентів у поєднанні з іншими інструментами забезпечення якості, є потужним важелем удосконалення ОП, рівня викладання, професійного розвитку.

Вирішили: призначити відповідальну особу, розробити систему обробки і використання отриманих результатів і до 1.03.21 провести анкетування серед співробітників і студентів. 

 

С доповіддю «Про наукові університетські видання» виступив проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. 
Наукові видання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля:

 • Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • Духовність особистості: методологія, теорія і практика
 • Часопис економічних реформ
 •  Актуальні проблеми права: теорія і практика.
 • Теоретичні і прикладні проблеми психології
 • Наукові вісті Далівського університету

 

Усі видання, крім «Наукові вісті Далівського університету» (електронне видання), зареєстровані, як друковані видання. Тому їх необхідно друкувати і робить обов’язкову розсилку, якщо ми збираємось подавати видання для занесення до категорії А, видань, які входять до міжнародних баз Skopus та Web of science. Це наша ціль. Етапи її досягнення відомі. Зокрема, засновник наукометричної бази даних Scopus – компанія Elsevier – розробила безкоштовний сервіс попереднього оцінювання журналів Scopus journal pre-evaluation service. Цей сервіс покликаний допомогти редакції зрозуміти, чи відповідає її журнал мінімальним критеріям придатності, та надати щодо цього індивідуальний звіт, у якому зазначено потенційні недоліки.

5 видань СНУ ім. В. Даля мають амбітні наміри увійти до бази даних Scopus або Webometrics.

Вирішили: за три тижні (до 9.03.21) розробити детальний план-графік входження видань у зазначені бази даних.

 

З доповіддю «Стан гуртожитків університету, результати ремонтних робіт за минулий рік і плани на 2021р.» виступив проректор з АГР Стовбуненко В.В.

Минулого року для двох гуртожитків закуповувалися меблі, пральні машини, був зроблений ремонт покрівлі, кімнат, коридорів.

Вирішили: Взяти до уваги  і сформувати для відділу закупівель завдання щодо закупівлі решти необхідних меблів у 2021 році.

Засідання ректорату від 09.02.21

З доповіддю «Про підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти ОС «магістр» виступив перший проректор Д.М. Марченко

Результати захисту дипломних проектів (денна форма навчання)

Загальна кількість випускників за денною формою навчання – 418. З них допущено до захисту – 399. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «відмінно» – 155. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «добре» – 228. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «задовільно» – 16. Отримали дипломи з відзнакою – 42, з них 14 – факультет інженерії, 8 – навчально-науковий інститут економіки і управління, 7 – факультет гуманітарних наук, психології і педагогіки.

Показники ступеню реальності

Загальна кількість дипломних проектів (робіт) з реальними проектними і конструкторсько- технологічними розробками – 73. Рекомендовано ДЕК до впровадження – 40. Рекомендовано ДЕК до друку – 52. Прийнято до впровадження – 6. Проектів з раціонального природокористування, ресурсозберігання і охорони навколишнього середовища – 73. За замовленням підприємств та організацій – 6.

Комплексне проектування дипломних проектів (робіт)

Загальна кількість міжкафедральних проектів – 10. Захищено на підприємствах та організаціях – 37. Студентів, які брали участь у комплексному проектуванні – 6.

Результати захисту дипломних проектів (заочна форма навчання)

Загальна кількість випускників за денною формою навчання – 438. З них допущено до захисту – 436. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «відмінно» – 124. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «добре» – 306. Захищено дипломних проектів (робіт) з оцінкою «задовільно» – 6. Отримали дипломи з відзнакою – 23, з них 6 – факультет інженерії, 5 – навчально-науковий інститут економіки і управління, 5 – факультет юридичний.

Показники ступеню реальності

Загальна кількість дипломних проектів (робіт) з реальними проектними і конструкторсько- технологічними розробками – 62. Рекомендовано ДЕК до впровадження – 31. Рекомендовано ДЕК до друку – 102. Прийнято до впровадження – 4. Проектів з раціонального природокористування, ресурсозберігання і охорони навколишнього середовища – 123. За замовленням підприємств та організацій – 2.

Захисти переважно пройшли у дистанційній формі.

Декани/директори доповіли, як іде процес ліквідації академічної і фінансової заборгованості.

Проректор з наукової роботи Олексій Целіщев повідомив, що наразі 42 співробітника університету ще не зареєстровані у базі Google Scholar і ситуацію потрібно терміново виправити.

Також члени ректорату обговорили питання про підготовку дипломів і розкладу занять на весняний семестр.

Засідання ректорату від 02.02.21

Перший проректор Марченко Д.М. повідомив про результати сесії на денному та заочному відділеннях.

Зведені дані успішності студентів денної форми навчання

зимова сесія 2020-2021н.р. (за підрозділами)

Склали сесію на «5» – 8,6% (Навчально-науковий інститут економіки і управління – 11,8%), склали сесію на «4» і «5» – 32,6% (Навчально-науковий інститут транспорту і будівництва – 42,6%), склали сесію на «3», «4» і «5» – 39% (Навчально-науковий інститут міжнародних відносин – 46,1%), склали сесію на «3» – 5,4% (Факультет інженерії – 17,3%), отримали «2» – 14,5% (Факультет інформаційних технологій та електроніки – 38,4%).

Зведені дані успішності студентів заочної форми навчання

зимова сесія 2020-2021н.р. (за підрозділами)

Склали сесію на «5» – 2,7% (Навчально-науковий інститут економіки і управління – 3,1%), склали сесію на «4» і «5» – 39,0% (Навчально-науковий інститут економіки і управління – 63,9%), склали сесію на «3», «4» і «5» – 37,4% (Факультет інформаційних технологій та електроніки – 45,6%), склали сесію на «3» – 8,7% (Факультет інженерії – 27,95%), отримали «2» – 12,2% (Факультет інформаційних технологій та електроніки – 42,1%).

Також були представлені результати моніторингу показників якості/успішності бакалаврів і магістрів денної і заочної форм навчання.

Керівники підрозділів повідомили про заходи з ліквідації академічної заборгованості.

По другому питанню «Забезпечення виконання положення про запобігання та виявлення академічного плагіату здобувачів вищої освіти та у наукових працях працівників» доповів перший проректор Марченко Д.М. Зокрема, обговорювалася проблема розміщення робіт магістрів в репозитарії згідно з відповідним розпорядженням, необхідності складання рекомендацій для кафедральних експертів щодо відрізняння доброчесності і оригінальності.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів про запрошення до участі у виставці «Сучасні заклади освіти» і результати 1-го туру обласної олімпіади для школярів 7-11-х класів з математики, організованої на базі СНУ ім. В. Даля.

Ректор Поркуян О.В. повідомила про особливості весняного семестру, який розпочнеться 15.02.

Засідання ректорату від 26.01.21

Із доповіддю на тему: «Аналіз якості публікацій науково-педагогічних працівників по структурним підрозділам університету» виступив проректор з наукової роботи Олексій Целіщев.

Так, кількість публікацій в Web of Science зросла з 27 у 2016 році до 47 у 2020. Кількість публікацій в Scopus за цей же період зросла з 33 до 98.

Кількість публікацій в Scopus та WoS у 2020 році по підрозділах:

Кількість статей, які дають індекс Гірша університету, – 20.

Місце СНУ ім. В. Даля у Рейтингу університетів за показниками Scopus 2020 року (квітень) – 58. Кількість публікацій – 576. Індекс Гірша 2020 (h-індекс) – 16.

Станом на січень 2021 року показники відповідно – 881 і 20. Університети з індексом Гірша=20 в квітні 2020 році займали міста з 40 по 44.

Публікації в Scopus за напрямами:

Техніка – 21%

Хімія – 17%

Матеріалознавство – 13%

Фізика та астрономія – 12%

Математика – 9%

Комп'ютерна наука – 8%

Хімічне машинобудування – 7%

Енергія – 5%

Соціальні науки – 5%

Екологія – 3%.

Публікації в WoS за напрямами:

Хімія органічна – 38%

Матеріали наука мультидисциплінарна – 9%

Математика – 9%

Фізика -10%

Інженерно-технічна електронна – 6%

Механічна інженерія – 4%

Технологія наукового транспортування – 3%

Кристаллографія – 3%

Економіка – 3%

Інші – 15%.

 

Засідання ректорату від 19.01.21

По першому питанню «Про посилення роботи кафедр щодо сприяння працевлаштуванню випускників; збір та моніторинг інформації про випускників та їх кар’єрний шлях» доповів проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Володимир Ноженко.

Створенням умов для розвитку кар’єри студентів, підтримкою підприємницьких ініціатив студентів шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг займається Центр розвитку кар’єри – підрозділ, який має вкладку на сайті університету. Одним з напрямків роботи центру є створення Асоціації випускників. Для цього на кафедрах заведені журнали працевлаштування випускників і створена гугл-анкета. На сьогодні ми маємо інформацію про близько 700 випускників. Навіщо це все зроблено, ми сьогодні маємо вирішити. Вся ця робота мала б сенс, якби університет мав змогу реально впливати на збільшення кількості працевлаштованих за фахом випускників (відповідний коефіцієнт МОН планує включити у формулу фінансування університетів) або займався фандрейзинговою діяльністю.

Володимир Сергійович озвучив ідеї, які виникли у далівців по цій темі:

 • створення «Залу слави університету»,
 • проведення флешмобів та акцій «Планета Земля»,
 • публікації історій випускників на сайті університету,
 • створення громадської організації Асоціації випускників,
 • залучення донорських коштів (грантів) під створення форуму асоціації випускників (системи менторства) тощо.

Для подальшого обговорення цієї теми можна скористатися вкладкою на нашому сайті «Зворотній зв’язок» у підрозділі «Контакти».

По питанню «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу» доповів проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Руслан Галгаш.

Показники мобільності за 2018-2020 роки свідчать про збільшення кількості співробітників, студентів, делегацій у допандемічний період і появу нової форми таких контактів – онлайн. Також до можливостей, які відкрилися у 2020 році, можна додати дозвіл МОН на дистанційне міжнародне стажування. Отже станом на 18.01 зареєстровано 21 бажаючого пройти Міжнародне стажування  «Організація проведення наукових досліджень і побудови кар’єри вченого в міжнародному науковому-освітньому просторі» у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA, Latvia – СНУ ім. В. Даля).

Серед завдань на 2021 рік: завдання для керівників структурних підрозділів щодо покращення показників міжнародної мобільності, створення вкладки на сайті, Академічна мобільність, проведення заходів для підвищення рейтингу QS тощо.

Також члени ректорату обговорили хід зимової сесії.