Засідання ректорату   Print

Присутні: ректор Поркуян О.В.; перший проректор Марченко Д.М.; проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.; проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.; проректор з адміністративно-господарської роботи Стовбуненко В.В.; головний бухгалтер Бєлоусова Л.І.; помічник ректора Абузарова К.Р.; начальник НДЧ Бойко Г.О.; декан юридичного факультету Арсентьєва О.С.; декан факультету економіки і управління Івченко Є.А.; секретар деканату факультету міжнародних відносин Огар А.В.; декан факультету інженерії Кудрявцев С.О.; декан факультету транспорту і будівництва Кузьменко С.В.; декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О.; декан факультету гуманітарних та соціальних наук Федорова О.В.; директор СПФК Жученко Є.В.; начальник навчально-методичного відділу, директор ЦОМЗОД Боровік П.В.; заступник директора наукової бібліотеки Савельєва В.В.; начальник відділу кадрів Літвінова Л.М.; головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г.; голова профспілки Тищенко В.В.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про хід екзаменаційної сесії та державної атестації. Щодо забезпечення виконання вимог Положень з підготовки випускних бакалаврських і магістерських робіт, перевірці їх на наявність запозичень із використанням системи «Антиплагіат» та наповнення репозитарію випускними роботами. Розповів про початок екзаменаційної сесії. Про впровадження електронних відомостей успішності. Про проведення підсумкової атестації та проведення у тестовому режимі ЄДКІ зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Про перевірку дипломних робіт на плагіат. Звернув увагу на необхідність викладання дипломних робіт у репозитарії кваліфікаційних випускних робіт.

УХВАЛИЛИ:

Проконтролювати заповнення репозитарію кваліфікаційних випускних робіт.

Відповідальний: завідувачі кафедр, декани факультетів, перший проректор Марченко Д.М.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. доповів про аналіз публікаційної активності науково-педагогічних працівників у виданнях, що входять до НМБД Scopus та WoS. Звернув увагу, що публікації у виданнях, які віднесено до НМБД Scopus та WoS, мають велике значення при оцінці університету різними рейтингами. Надав статистику публікаційної активності за останні п’ять років. Представив аналіз публікаційної активності за такими показниками: квартилі наукових видань, країна видання, галузь знань тощо. Також надав інформацію про питомий показник кількості публікацій у НМБД на одного працівника з науковим ступенем. Анонсував нове видання СНУ ім. В. Даля «Інноваційні технології для промисловості».

ВИСТУПИЛИ:

Декан факультету економіки і управління Івченко Є.А., декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. про питомий показник кількості публікацій.

УХВАЛИЛИ:

 1. Переглянути вимоги до індивідуальних планів щодо питомого показника.
 2. Переглянути положення про заохочення співробітників за публікації у НМБД.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М., проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.

СЛУХАЛИ

Першого проректора Марченка Д.М. про заповнення модулів ЄДЕБО. Про надання індивідуальних планів до навчального відділу.

Декана факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохіна С.О. про призначення відповідальних для заповнення модулів ЄДЕБО. Начальника НДЧ Бойка Г.О. про проведення засідання ректорату та Вченої ради 29.12.2021 о 13:00.

14.12.2021 р.

Присутні: ректор Поркуян О.В.; перший проректор Марченко Д.М.; проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.; проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.; проректор з адміністративно-господарської роботи Стовбуненко В.В.; головний бухгалтер Бєлоусова Л.І.; помічник ректора Абузарова К.Р.; начальник НДЧ Бойко Г.О.; декан юридичного факультету Арсентьєва О.С.; декан факультету економіки і управління Івченко Є.А.; декан факультету міжнародних відносин Козьменко О.І.; декан факультету інженерії Кудрявцев С.О.; декан факультету транспорту і будівництва Кузьменко С.В.; декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О.; декан факультету гуманітарних та соціальних наук Федорова О.В.; директор СПФК Жученко Є.В.; начальник навчально-методичного відділу, директор ЦОМЗОД Боровік П.В.; директор наукової бібліотеки Єпіфанова О.В.; начальник відділу по зв’язкам з громадськістю Ізразцова Н.Є.; начальник відділу кадрів Літвінова Л.М.; головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г.; голова профспілки Тищенко В.В.; відповідальний секретар приймальної комісії Гніденко В.І.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про підвищення ефективності внутрішньоуніверситетської системи забезпечення якості по всіх напрямах діяльності відповідно до вимог стандарту ISО 9001:2015. Розповів про міжнародну організація зі стандартизації: історія створення, завдання, структуру тощо. Також надав інформацію про стандарт ISО 9001 та переваги сертифікації за цим стандартом для університету. Звернув увагу на нововведення стандарту ISО 9001:2018. Розповів про деталі сертифікації СНУ ім. В. Даля.

ВИСТУПИЛИ:

Поркуян О.В. про планування діяльності на наступний рік.

УХВАЛИЛИ:

Взяти до відома надану інформацію.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. доповів про роботу Медіа-центру, сайту та соціальних мереж університету. Розповів про поточний стан та динаміку роботи Медіа-центру та відділу по зв’язкам з громадськістю. Детально розповів про такі показники: кількість постів, підписників, кількість показів та переглядів цих постів в усіх соціальних мережах університету, кількість переходів на офіційний сайт, кількість відео-роликів для реклами тощо. Звернув увагу на важливість представлення університету в інтернет-середовищі для рейтингу Webometrics.

ВИСТУПИЛИ:

Ректор Поркуян О.В. про показники, які мають найбільшу вагу при формування рейтингу Webometrics. Про роботу кафедр у цьому напрямку.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роботу відповідно до плану.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.

СЛУХАЛИ

Ректора Поркуян О.В. про стан охорони праці. Про проведення інструктажів. Про дотримання карантинних обмежень під час навчального процесу. Про вакцинацію студентів.

Проректора з наукової роботи Целіщева О.Б. про надання до відділу аспірантури плану прийому до аспірантури і докторантури на 2022/2023 н.р. А також індивідуальні плани аспірантів, зарахованих в 2021 році.

Проректор з адміністративно-господарської роботи Стовбуненко В.В. доповів про виконання ремонтних робіт корпусів та гуртожитків. Надав інформацію про проведені ремонтні роботи та такі, що наразі тривають. Представив план ремонтних робіт на 2022 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Декан факультету міжнародних відносин Козьменко О.І. про заміну вікон у лабораторному корпусі.

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. про ремонт каналізації у лабораторному корпусі.

Ректор Поркуян О.В. про ремонт та переобладнання конференц-залу (227 ауд.).

УХВАЛИЛИ:

 1. Внести зміни до плану ремонтних робіт на 2022 рік з урахуванням заміни каналізації у лабораторному корпусі.
 2. Зробити ремонт та переобладнання в 227 аудиторії.
 3. Подати пропозиції щодо поточного ремонту до 08.12.2021.

Відповідальний: проректор з АГР Стовбуненко В.В.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. доповів про результати рейтингування  та оновлення даних профілю університету на наступний рік. Надав інформацію про поточний стан входження в рейтинг QS. Розповів про принципову відмінність цього рейтингу від інших. Детально розповів про етапи рейтингування. Звернув увагу на важливість процесу пошуку партнерів та створення колаборацій. Сповістив про розсилку наказу щодо надання інформації для входження в рейтинг QS.

ВИСТУПИЛИ:

Ректор Поркуян О.В. про діяльність та залучення більшої кількості викладачів до роботи центрів університету. Про заохочення організаційної роботи. Про регулювання умов контракту.

Начальник НДЧ Бойко Г.О. про використання рейтингів кафедр при розподіленні ставок серед викладачів.

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. про включення позанавчальної роботи до навчальних планів.

Декан факультету економіки і управління Івченко Є.А. про перегляд положення щодо заохочення за публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз WoS та Scopus.

УХВАЛИЛИ:

 1. Розіслати привітальні листівки з прийдешніми святами партнерам.
 2. Розробити положення про заохочення позанавчальної роботи за міжнародними проєктами, міжнародної мобільності.
 3. Залучити до роботи центрів більше викладачів.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А., декани факультетів.

ВИСТУПИЛИ:

Ректор Поркуян О.В. про відновлення навчального процесу в офлайн режимі.

Головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г. про відвідування кураторами гуртожитків. Про заповнення журналів позанавчальної роботи. Про проведення інструктажів БЖД для студентів.

Начальник відділу кадрів Літвінова Л.М. про передачу особових справ студентів до відділу кадрів (до 21.12.2021).

Перший проректор Марченко Д.М. про документи, що підтверджують рівень володіння державною мовою.

Декан факультету міжнародних відносин Козьменко О.І. про можливість міжнародного стажування в Туреччині.

Начальник НДЧ  Бойко Г.О. про присудження вчених звань.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про результати акредитації ОП. Перелічив ОП, які пройшли акредитаційну експертизу та ті, акредитацію яких заплановано на наступний семестр. Довів інформацію щодо зауважень при проходженні акредитаційної експертизи ОП по критеріям.

ВИСТУПИЛИ:

Декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О. про виключення з плану акредитації ОП, групи забезпечення освітнього процесу яких не відповідають ліцензійним вимогам.

УХВАЛИЛИ:

 1. Продовжити підготовку до акредитації ОП згідно з планом з урахування зауважень та рекомендацій ГЕР за наслідками проведених акредитацій ОП.
 2. Посилити роботу щодо забезпечення ліцензійних умов освітньої діяльності членами груп забезпечення ОП.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про стан охорони праці. Надав актуальну інформацію про стан вакцинації співробітників університету та студентів.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роботу щодо вакцинації співробітників та здобувачів вищої освіти.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. доповів про стан виконання показників ефективності діяльності за напрямом Наукова робота. Представив ключові показники ефективності своєї роботи. Детально розповів про шляхи досягнення показників. Зазначив, що 9 з 10 показників виконано у повній мірі.

ВИСТУПИЛИ:

Поркуян О.В. про завершення господарчих договорів до кінця 2021 року. Про залучення до укладання господарчих договорів всіх кафедр університету.

УХВАЛИЛИ:

Виконати показник щодо збільшення обсягу фінансування до кінця календарного 2021 року.

Відповідальний: проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаша Р.А. доповів про роботу структурних підрозділів за проєктами і програмами міжнародного співробітництва університету. Розповів, що робота з міжнародної діяльності ведеться дуже активно та майже всі підрозділи задіяні. Надав інформацію про поточні проєкти. Перелічив основних партнерів університету. Також розповів про можливості студентів та викладачів щодо участі у різних проєктах.

Декан факультету міжнародних відносин Козьменко О.І. розповіла про залучення професора з Америки до викладання в університеті.

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. доповів про тренінги щодо правильної реалізації громадських проєктів (оформлення, звіти тощо).

Ректор Поркуян О.В. розповіла про рівень володіння та викладання англійською мовою.

УХВАЛИЛИ:

Розробити план заходів щодо збільшення кількості аудиторних годин з дисциплін, викладання яких здійснюється англійською мовою, для ОКР «Магістр».

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про проведення моніторингу виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в університеті за всіма спеціальностями та за всіма показниками дотримання вимог законодавства (кадрових, технологічних, навчально-методичного та інформаційного забезпечення) та заходи щодо усунення невідповідностей. Надав детальну інформацію про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення освітніх програм.

Проректор з наукової діяльності Целіщев О.Б. розповів про публікації іноземною мовою.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роботу щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в університеті за всіма спеціальностями за планом.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Слухали:

Марченка Д.М., Целіщева О.Б. про нострифікацію документів про освіту для іноземних громадян.

Марченка Д.М. про постановку співробітників на військовий облік. Про стан вакцинації студентів по факультетам.

Поркуян О.В. про складання іспиту та отримання сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Бойка Г.О. про участь у конкурсах студентських наукових робіт.

УХВАЛИЛИ:

 1. Підготувати наказ про перехід на очну форму навчання.
 2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити явку співробітників університету до військкомату, які не перебувають на військовому обліку.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Перший проректор Марченка Д.М. доповів про роботу кафедр щодо сприяння працевлаштуванню випускників; збір та моніторинг інформації про випускників. Розповів, що в університеті ведеться активна робота зі студентами з питання працевлаштування, для чого створено 11 центрів, які сприяють розвитку професійних якостей та працевлаштуванню. Перелічив заходи, які було проведено цими центрами для сприяння працевлаштуванню. Представив звіти кафедр щодо проведення заходів з сприяння працевлаштуванню. Розповів, що на кожній кафедрі ведуться журнали збору інформації про випускників. Звернув увагу на зв’язок фінансування з рівнем працевлаштування в університеті.

ВИСТУПИЛИ:

Проректор з наукової діяльності Целіщев О.Б. про класифікатор спеціальностей.

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. про показник рівня зайнятості в університеті.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роботу кафедр щодо сприяння працевлаштуванню випускників згідно з планом.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

ІІ   СЛУХАЛИ

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. звітував за результатами виконання показників ефективності діяльності проректора з науково-педагогічної роботи та комунікацій. Представив результати виконання цільових показників діяльності за рік роботи. Детально розповів про роботу, яка проводилася для досягнення того чи іншого показника. Звернув увагу на помилки, які було допущено при проведенні вступної кампанії.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. розповів про кількість осіб, які подавали заяви на вступ, та кількість заяв, які було подано. Про кількість випускників зі шкіл Луганської області у 2022 році.

Декан факультету міжнародних відносин Кузьменко С.В. розповіла про зміни умов вступу, які негативно вплинули на кількість вступників.

Декан юридичного факультету Арсентьєва О.С. наголосила на необхідності стратегічного бачення збільшення кількості вступників.

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. розповів про анкетування випускників шкіл.

Директор СПФК Жученко Є.В. доповів про зниження ваги коефіцієнтів конкурсних предметів.

УХВАЛИЛИ:

 1. Розробити анкету для випускників шкіл щодо з’ясування географії та причин вступу до ЗВО.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С.

 • Зробити переоцінку ваги коефіцієнтів конкурсних предметів.

Відповідальний: декани факультетів.

Ректор Поркуян О.В. доповіла про стан охорони праці, волонтерство студентів у центрах масової вакцинації.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звітувати деканам щотижнево про стан вакцинації студентів.

Відповідальний: куратори, декани, перший проректор Марченко Д.М.

 • Знайти волонтерів (по одному студенту з факультету) для роботи у центрах масової вакцинації.
 • Перейти з 29.11.2021 на змішану форму навчання. Підготувати відповідний наказ.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галагш Р.А. повідомив про можливість обміну викладачами з польськими ЗВО.

УХВАЛИЛИ:

Надати перелік тематик та викладачів, які можуть прочитати лекцію для польських студентів.

Відповідальний: декани факультетів, проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.

Директор ЦОМЗОД Боровік П.В. доповів про оформлення електронних цифрових підписів.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про роботу із запровадження та використання сервісу СНУ-Wiki.

Керівник центру ІТ рішень Захожай О.І. розповів про переваги створення власної університетської платформи Wikipedia. Продемонстрував структуру створеної платформи СНУ-Wiki. Розповів про концепцію та перспективи розвитку та наповнення сервісу СНУ-Wiki.

Декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О. запропонував призначити одного відповідального для адміністрування сервісу СНУ-Wiki.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. проінформував про необхідність створення сторінок видатних вчених університету. Про важливість сервісу для рейтингу Webometrics.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роботу із запровадження сервісу СНУ-Wiki.

Відповідальні: керівник центру ІТ рішень Захожай О.І., перший проректор Марченко Д.М.

 

Проректор з наукової роботи Целіщева О.Б. доповів про аналіз ефективності підготовки кадрів вищої кваліфікації. Розповів, що підготовка кадрів вищої кваліфікації є одним з пріоритетних напрямів діяльності університету. Надав інформацію щодо вартості навчання для українських та іноземних громадян, щодо контингенту здобувачів освіти третього рівня освіти. Звернув увагу, що підготовка кадрів вищої кваліфікації формує кадровий резерв для університету, підвищує публікаційну активність, а захист дисертацій вливає на рейтингові позиції університету, що в свою чергу впливає на фінансування. Також розповів про кількість спеціалізованих вчених рад, які діють в університеті, про кількість захищених робіт, про план акредитації освітніх програм PhD. Додав, що ведеться робота щодо впровадження компенсації кошторису роботи спеціалізованої вченої ради.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити підготовку кадрів вищої кваліфікації відповідно до плану.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.

 

Перший проректор Марченко Д.М. про проведення доповів про стан вакцинації серед співробітників. Про роботу щодо вакцинації студентів, які досягли 18-річного віку.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів про результати анкетування студентів щодо якості викладання іноземної мови. За результатами анкетування 75% опитуваних задоволені рівнем викладання. Також проінформував про макети агітаційних листівок по факультетах та щодо пропозицій до плану державного замовлення.

Начальник навчально-методичного відділу, директор ЦОМЗОД Боровік П.В. проінформував щодо запровадження електронних відомостей та оформлення КЕП викладачами.

УХВАЛИЛИ:

Надати до 12.11.2021 першому проректору інформацію щодо документів про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про стан впровадження електронного документообігу університету. Доповів, що робота ведеться згідно з планом та вже пройдено два етапи із чотирьох запланованих. У рамках першого етапу вже проведено каталогізацію документів, підготовлено eCampus до каталогізації, проведено навчання співробітників з користування платформою eCampus. У рамках другого етапу впроваджено офіційний внутрішній документообіг, визначено цільові сектори для першочергової цифровізації, проведено визначення та підготовку платформи для зберігання даних, проведено навчання співробітників щодо електронної взаємодії.

Розповів, що робота із запровадження використання електронних підписів в університеті в процесі завершення.

Керівник центру ІТ рішень Захожай О.І. доповів про цифровізацію роботи Методичної ради. Про транскордонність при зберіганні даних.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С., декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. доповіли про використання електронних відомостей.

Ректор Поркуян О.В. наголосила про необхідність використання більшої кількості інструментів Microsoft Office при впровадженні електронного документообігу.

УХВАЛИЛИ:

 1. Деканам факультетів взяти під контроль виконання наказу щодо запровадження використання електронних цифрових підписів в університеті №301/4 від 26.10.2021.
 2. Створити електронні журнали академічних груп.
 3. Розробити положення про функціонування електронних журналів академічних груп.
 4. Провести роз’яснювальну роботу с завідувачами кафедр про впровадження електронних журналів академічних груп.
 5. Розробити тренінги щодо роботи в Moodle 2.

Відповідальні: перший проректор Марченко Д.М.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаша Р.А. доповів про стан виконання показників ефективності діяльності за напрямками економічного розвитку та міжнародної роботи. Розповів про стан виконання грантових проєктів, стажування, переклад на англійську мову освітніх програм, обсяги фінансування за проєктами, оптимізацію штатного розкладу, дохід до бюджету університету, ABC-аналіз за критерієм «Доходи», про приведений контингент та показники діяльності у формулі фінансування, про наукову діяльність, міжнародне визнання та працевлаштування випускників.

Декан юридичного факультету Арсентьєва О.С. проінформувала про можливість стажування для аспірантів.

УХВАЛИЛИ:

Провести роз’яснювальну роботу з кафедрами, які мають низькі показники ефективності в розрізі економічної діяльності.

Відповідальні: декани факультетів.

 

Ректор Поркуян О.В. проінформувала про стан охорони праці. Розповіла про стан вакцинації в університеті. Звернула увагу на наказ № 304/2 від 27.10.2021 про відсторонення працівників від роботи у випадку відмови або ухилення від обов`язкового щеплення проти COVID-19.

УХВАЛИЛИ:

Кураторам академічних груп провести роз’яснювальну роботу серед студентів щодо вакцинації.

Відповідальні: декани факультетів.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про спортивно-масову роботу в університеті. Спортивно-масова робота ведеться відповідно до законодавства. Спортивно-масові заходи проходять у співпраці з органами студентського самоврядування. Студентська рада входить до Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України». Розповів про основні напрями діяльності та цілі в сфері фізичної культури і спорту. Перелічив спортивно-масові заходи, що було проведено в університеті. Звернув увагу на контингент студентів, які займаються у спортивних секціях університету додатково. Відмітив, що розвиток фізичної культури і спорту є одним з пріоритетних напрямків діяльності університету.

Директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин Козьменко О.І. виступила з пропозицією створити відкритий спортивний майданчик на території університетського парку.

Декан факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки Федорова О.В. виступили з пропозицією створити відкритий тренажерний майданчик на території університету.

УХВАЛИЛИ: подовжити спортивно-масову роботу в університеті згідно з планом.

 

Головний бухгалтер Бєлоусова Л.І. доповіла про стан оплати здобувачами вищої освіти отриманих освітніх послуг. Надала інформацію про кількість студентів, які отримують освітні послуги за контрактом, у т.ч. іноземних громадян. Навела статистику заборгованості здобувачів вищої освіти різних курсів та форм навчання. Відмітила, що претензійна робота ведеться.

УХВАЛИЛИ:

 1. До 30.10.2021 провести аналіз стану претензійної роботи.
 2. Кураторам провести роз’яснювальну роботу зі студентами-контрактниками щодо оплати освітніх послуг.

Відповідальні: перший проректор Марченко Д.М., проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.

 

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. доповів про позиції університету в національних рейтингах. Розповів, що значно покращилися позиції у національних рейтингах. Перелічив критерії, завдяки яким покращення позицій стало можливим. Наголосив, що важливим є правильне афілювання співробітниками своїх публікацій до університету.

Вчений секретар Бойко Г.О. детально розповів про критерії, які є визначальними при складанні рейтингів університету. Звернув увагу, що при обранні видання для публікації важливо звертати увагу на квартиль, до якого це видання відноситься. Розповів про нововведений Nature Index.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. розповів про Webometrics – один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Також звернув увагу на рейтинг UniRank та показник привабливості університету для абітурієнтів.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. розповів про рейтинг QS, про позицію, яку зараз займає університет, та які шанси входження до рейтингу.

Ректор Поркуян О.В. розповіла про взаємну цитованість наукових публікацій.

Декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О. – про розподілення різних видів робіт серед співробітників кафедри.

УХВАЛИЛИ:

 1. Переглянути положення про преміювання наукових досліджень.
 2. Подати кожній кафедрі по 5 партнерів-роботодавців та 5 партнерів-університетів, перелік спільних заходів до відділу міжнародних проєктів і програм.
 3. Переглянути нормативи другої половини дня в індивідуальних планах, перевірити їх відповідність умовам контракту. Розробити положення про співвідношення різних видів робіт (методична, організаційна, наукова) в індивідуальних планах.
 4. Видати наказ по показниках для входження до рейтингу QS.
 5. Оприлюднити на сайті університету господарські договори та договори з роботодавцями.

Відповідальні: перший проректор Марченко Д.М., проректор з наукової роботи Целіщев О.Б., проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А., проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С.

 

ВИСТУПИЛИ:

Марченко Д.М. про оприлюднення на сайті описів освітніх програм та освітніх компонентів; про оновлення Статуту університету.

Поркуян О.В. про стан вакцинації.

Ноженко В.С. про план профорієнтаційної роботи; план проведення Днів відкритих дверей; про план замовлення держбюджетних місць; про анкетування щодо задоволеності викладання іноземної мови; про екскурсію військовослужбовців до університету.

УХВАЛИЛИ:

Надати до 31.10.21 пропозиції Ноженку В.С.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про моніторинг та удосконалення освітніх програм, а також удосконалення навчальних планів підготовки іноземних громадян. Розповів, що кожна освітня програма має кожного року удосконалюватися. Відмітив, що протоколи переглядів освітніх програм повинні зберігатися на кафедрі, а портфоліо освітніх програм мають бути викладені в електронному ресурсі. Звернув увагу, що навчальні плани підготовки іноземних громадян 2021 року вступу мають розроблятися окремо в межах акредитованої освітньої програми.

УХВАЛИЛИ:

 1. Вести протоколи моніторингу та переглядів освітніх програм.
 2. Викладати портфоліо освітніх програм в електронному ресурсі.
 3. Завершити розробку навчальних планів підготовки іноземних громадян відповідно до листа МОН та наказу по університету.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

 

Вчений секретар Бойко Г.О. доповів про пошук додаткових джерел фінансування наукових досліджень. Розповів про можливості, які має університет для участі у конкурсах наукових проєктів. Звернув увагу на вимоги, які висуваються для участі у тому чи іншому конкурсі. Перелічив проєкти, які виконуються зараз. Надав інформацію про кількість вже укладених господарських договорів та таких, що плануються.

УХВАЛИЛИ:

Закрити актами господарські договори, які зараз виконуються, до кінця календарного року.

 

Начальник відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності Хорунжа Л.Т. доповіла про стан охорони праці. Розповіла про стан вакцинації в університеті, про найближчі дати вакцинації, про списки вакцинованих, про надання сертифікатів до відділу охорони праці.

УХВАЛИЛИ:

 1. Надати списки невакцинованих та сертифікати вакцинації до відділу охорони праці.
 2. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед колективів структурних підрозділів щодо проведення вакцинації.
 3. Вжити невідкладних заходів щодо 100% вакцинації науково-педагогічних та інших працівників.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про студентське самоврядування в університеті:  надбання, недоліки, перспективи. Щодо роботи кураторів груп, стану виховної роботи у гуртожитках та роботу студентського самоврядування в гуртожитках. Перелічив заходи, які проводилися органами студентського самоврядування; організації та підприємства, з якими було укладено договори про співпрацю. Звернув увагу, що для висвітлення подій органами студентського самоврядування ведуться сторінки у соціальних мережах. Навів ряд недоліків та перспективи, які самі ж студенти бачать у своїй діяльності. Представив план заходів, які плануються органами студентського самоврядування. Що стосується виховної роботи, то вона ведеться відповідно до вимог освітнього процесу. Розповів про теми перших кураторських годин, які вже було проведено. Звернув увагу, що вже складено план відвідувань гуртожитків кураторами академічних груп. Відмітив, що куратори повністю включені в освітній процес. Навів результати анкетування щодо оцінювання якості роботи кураторів академічних груп, відповідно до яких переважна кількість студентів задоволена роботою кураторів. Розповів, що на юридичному факультеті запроваджено роботу студентів-менторів. Також розповів про діяльність органів студентського самоврядування в гуртожитках.

Директор навчально-наукового інституту економіки і управління Івченко Є.А. розповів про діяльність студентів-менторів.

Ректор Поркуян О.В. нагадала про наявність студентської громадської організації, про перевірку санітарного стану кімнат у гуртожитках, про графік відвідувань деканами або їх заступниками гуртожитків.

УХВАЛИЛИ:

 1. Надати до 25.10.2021 до відділу організації виховної роботи зі студентами деканам/директорам (також директору СПФК) скоригований графік відвідувань гуртожитків деканами/директорами та кураторами.

Відповідальний: декани факультетів /директори інститутів.

 1. Надати перелік заходів органів студентського самоврядування до відділу профорієнтації студентів з метою залучення школярів до участі в них.

Відповідальний: головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г.

 1. Продовжити роботу органів студентського самоврядування відповідно до плану.

 

Завідувачка відділу аспірантури і докторантури Любимова-Зінченко О.В. доповіла про збільшення чисельності зведеного контингенту здобувачів РhD. Навела статистику по кількості аспірантів за останні  три роки. Перелічила спеціальності, за якими проводиться навчання в аспірантурі. Наголосила, що жодна зі спеціальностей сьогодні на акредитована. Серед основних пропозицій щодо збільшення кількості аспірантів є наступні: акредитація освітніх програм PhD, закріпити за кожним доктором університету аспіранта, покращення мобільності аспірантів.

УХВАЛИЛИ:

 1. Підготувати графік акредитації аспірантських освітніх програм.
 2. Надати статистику щодо кількості докторів наук, які мають аспірантів.
 3. Запропонувати план заходів щодо збільшення кількості аспірантів.
 4. Скласти графік мобільності аспірантів за їх потребами.

Відповідальний: завідувач відділу аспірантури і докторантури Любимова-Зінченко О.В., проректор за наукової роботи Целіщев О.Б.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про стан та перспективи дуальної освіти. Розповів, що дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання у ЗВО з навчанням на робочих місцях, на основі тристоронніх договорів. Зараз в Україні така форма навчання є експериментальною. Звернув увагу на обов’язкові складові дуальної форми здобуття освіти: відсоткове співвідношення часу навчання у ЗВО до часу навчання на робочому місці, грошова винагорода здобувачам вищої освіти, перебування на підприємстві під час навчання, відповідність спеціальності знанням і навичкам, які здобувач освіти використовує на підприємстві. Наголосив, що перші два етапи експерименту вже закінчено, а до 2023 року завершиться і останній етап, за результатами яких буде складатися законодавча база дуальної форми здобуття освіти.

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. розповів детально про стан дуальної форми освіти в університеті: контингент студентів; спеціальності, за якими проводиться навчання; підприємства, з якими укладено та планується укладення тристоронніх договори; процедуру вступу на дуальну форму навчання.

УХВАЛИЛИ:

 1. Деканам/директорам долучитися до популяризації дуальної форми здобуття освіти на своїх факультетах/інститутах.
 2. Скласти план дій до 26.10.2021 щодо запровадження дуальної форми освіти на факультетах/інститутах.

Відповідальний: декани факультетів/директори інститутів, перший проректор Марченко Д.М.

 

ВИСТУПИЛИ:

Галгаш Р.А. про конкурс наукових робіт від національного фонду досліджень, про конкурс українсько-польських проєктів.

Ноженко В.С. про семінар із завідувачами кафедр щодо задоволеності викладання іноземної мови в університеті.

Поркуян О.В. про вакцинацію та накази МОЗ щодо обов’язкової вакцинації.

Присутні: ректор Поркуян О.В.; перший проректор Марченко Д.М.; проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.; проректор з наукової роботи Целіщев О.Б.; проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С.; помічник ректора Абузарова К.Р.; заступник декана юридичного факультету Котова Л.В.; директор навчально-наукового інституту економіки і управління Івченко Є.А.; директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин Козьменко О.І.; декан факультету інженерії Кудрявцев С.О.; доцент кафедри ЗАТтаП-ТМ Керемет М.А.; декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О.; в.о. заступника декана факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки Бровендер О.О.; директор СПФК Жученко Є.В.; директор ЦУО Барбарук В.М.; начальник навчально-методичного відділу, директор ЦОМЗОД Боровік П.В.; відповідальний секретар приймальної комісії Гніденко В.І.; директор наукової бібліотеки Єпіфанова О.В.; начальник відділу кадрів Літвінова Л.М.; головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г.; голова профспілки Тищенко В.В.; начальник відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності Хорунжа Л.Т.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо удосконалення структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету.

2. Про план акредитації на 2022/ 2023 навчальний рік та самоаналіз кафедр щодо відповідності показників умовам і критеріям акредитації освітніх програм та пропозиції щодо оптимізації та скорочення кількості освітніх програм.

3. Щодо пошуку додаткових джерел залучення коштів до спеціального фонду.

4. Про організацію профорієнтаційної роботи у 2021/2022 навчальному році.

5. Про стан охорони праці.

6. Різне

 

СЛУХАЛИ

Про удосконалення структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету доповів перший проректор Марченко Д.М. Розповів про принципи формування та структуру внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті. Описав поточний стан, напрями та індикатори вдосконалення системи забезпечення якості освіти.

Директор навчально-наукового інституту економіки і управління Івченко Є.А.  виступив з пропозицією підняти статус гарантів освітніх програм.

Ректор Поркуян О.В. виступила з пропозицією системного підходу при вдосконаленні внутрішньої системи якості, моніторингу та вдосконаленні ОП.

УХВАЛИЛИ:

Працювати відповідно до плану удосконалення структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

 

Про план акредитації на 2022/ 2023 навчальний рік та самоаналіз кафедр щодо відповідності показників умовам і критеріям акредитації освітніх програм та пропозиції щодо оптимізації та скорочення кількості освітніх програм доповів перший проректор Марченко Д.М. Перелічив освітні програми, акредитація яких планується у 2022/2023 н.р. Звернув увагу на ті програми, набір на які буде призупинено у 2022 році.

Декан факультету інформаційних технологій та електроніки Митрохін С.О. запропонував з метою підготовки до вступної кампанії до кінця жовтня визначити ОП, які не будуть акредитуватися.

УХВАЛИЛИ:

 1. Розглянути питання щодо доцільності акредитації освітніх програм, набір на які менше 10 осіб.
 2. Визначити перелік освітніх програм, на які набір буде призупинено.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.  доповів про пошук додаткових джерел залучення коштів до спеціального фонду. Зауважив, що підписання господарських договорів є обов’язковою складовою KPI керівника кожної ланки. Надав інформацію про кількість проєктів та обсяги фінансування (гранти, господарські договори, договори щодо наукової, науково-технічної діяльності тощо) по кожному факультету/інституту окремо. Розповів про можливі варіанти та шляхи пошуку партнерів з метою укладання господарських договорів. Звернув увагу на те, що перелік платних послуг, які можуть бути надані університетом, можна знайти у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. перелічив проєкти (USAID, Horizon Europe), які зараз знаходяться на стадії затвердження.

Ректор Поркуян О.В. зауважила, що проєкти мають бути привабливими для спонсорів та корисними для навчального процесу.

УХВАЛИЛИ:

 1. Всім підрозділам надати до 08.10.2021 пропозиції щодо створення студентських зон в університеті Галгашу Р.А.
 2. Продовжити пошук партнерів з метою укладання господарських договорів.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів про організацію профорієнтаційної роботи у 2021/2022 навчальному році. Розповів, що з 27.09.2021 розпочато профорієнтаційну роботу з відвідування шкіл м. Лисичанськ. Наступні за планом школи м. Сєвєродонецьк та м. Рубіжне. Також за планом, окрім профорієнтаційної роботи, яка проводилася в минулому навчальному році та буде проводиться в цьому, планується: проведення спільних заходів з військовослужбовцями; співпраця з підприємствами Луганської та Донецької областей з метою розвитку дуальної форми освіти; співпраця з громадами з метою укладання тристоронніх договорів; проведення заходів зі студентами коледжів; створення рекламного відеоконтенту для популяризації непопулярних освітніх програм. Зараз готується серія інтерв’ю з випускниками СНУ ім. В. Даля. Також в плані є робота з вчителями шкіл області та абітурієнтами, які не вступили до нашого університету з різних причин.

Ректор Поркуян О.В. запропонувала роздати план членам ректорату з метою його затвердження.

УХВАЛИЛИ:

Надати план профорієнтаційної роботи всім членам ректорату для ознайомлення до 08.10.2021.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С.

Декани факультетів/директори інститутів, керівники структурних підрозділів доповіли про статистику вакцинованих співробітників станом на 05.10.2021.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити роз’яснювальну роботу та вакцинацію серед співробітників та звітувати про перебіг цього процесу 08.10.21 першому проректору Марченку Д.М.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М., декани факультетів/директори інститутів.

 

Директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин Козьменко О.І. доповіла про проведення кафедрою іноземних мов та професійної комунікації 11.10.2021 заходу-зустрічі з завідувачами кафедр та деканами/директорами щодо якості викладання іноземної мови та кваліфікації викладачів.

Про підсумки вступної кампанії слухали проректора з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженка В.С. Була надана інформація про кількість відвіданих навчальних закладів, кількість випускників зі шкіл Луганської області, роботу освітніх центрів, кількість зарахованих абітурієнтів, кількість наданих та заповнених бюджетних місць за різними спеціальностями, географія вступників за різними районами Луганської області, кількість вступників на базі диплому молодшого спеціаліста. Було наведено порівняльну статистику вищезазначених показників з минулим 2020 роком та з аналогічними показниками в інших університетах Луганської, Донецької та Харківської областей. Представлено результати анкетування першокурсників 2020 та 2021 років вступу.

ВИСТУПИЛИ:

Д’яченко Ю.Ю., Целіщев О.Б., Паеранд Ю.Е., Митрохін С.О., Соколов В.І., Лифар В.О., Кудрявцев С.О., Івченко Є.А., Мазнєв Є.О., Марченко Д.М., Боровік П.В. з пропозиціями удосконалення агітаційної роботи серед абітурієнтів.

Митрохін С.О. щодо більш чіткої організації роботи приймальної комісії влітку.

Поркуян О.В. про проведення спільних заходів зі школярами як частини агітаційної кампанії.

УХВАЛИЛИ:

 1. Надавати пропозиції щодо проведення агітаційної кампанії Ноженку В.С.

Відповідальній: завідувачі кафедр, декани факультетів/директори інститутів.

 1. Почати агітаційну роботу по школам.

 Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С.

 

Щодо готовності корпусів та гуртожитків до опалювального сезону слухали проректор з адміністративно-господарської роботи Стовбуненка В.В. Доповів, що корпуси та студентські гуртожитки повністю готові до підключення опалення. Детально розповів про об’єми та характер робіт по всіх корпусах та гуртожитках при підготовці до опалювального сезону.

УХВАЛИЛИ: продовжити підготовку до опалювального сезону.

 

Ректор Поркуян О.В. доповіла про необхідність вакцинації від Covid-19 та проведення роз’яснювальної роботи по всіх структурних підрозділах.

Начальник відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності Хорунжа Л.Т. доповіла про статистику вакцинованих співробітників та про найближчу дату централізованої вакцинації в університеті.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. доповів про проведення тренінгів для викладачів (29.09.2021) та адміністрації (01.10.2021) університету за проєктом ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» / «Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU).

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету та щодо структури та інформаційного наповнення сайтів структурних підрозділів. Розповів, що відповідно до Стратегії інформатизації, в університеті ведеться наступна робота: 1) забезпечення всебічного та повсюдного доступу усіх суб’єктів діяльності університету до ресурсів та документів, що забезпечують освітню діяльність; 2) підтримка реалізації всіх навчальних та організаційних процедур в електронному вигляді через віддалений доступ до інформаційних сервісів та ресурсів в режимі 24/7; 3) забезпечення вільного віддаленого доступу до інформації щодо діяльності ЗВО представниками МОН, НАЗЯВО, стейкхолдерами та іншими зацікавленими особами; 4) інтеграція університету до порталу ДІЯ; 5) впровадження внутрішнього електронного документообігу; 6) кросплатформність та адаптивність програмного забезпечення інформаційної системи для забезпечення доступності користувачів через будь-які корпоративні та персональні системи. Все це забезпечується завдяки використання гнучкої адаптивної хмарної платформи.

Керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І. розповів про дію хмарного сервісу університету, в рамках якого можна користуватися такими функціями: зберігання файлів, гнучкий пошук документів, дублікатів документів, власний корпоративний месенджер. Зараз також почалася інтеграція Moodle 2 до хмарного середовища. Також розповів про необхідність виведення сервісу MDL з інформаційного забезпечення, для чого перенести усі його складові до Moodle 2, що планується зробити до кінця осіннього семестру, окрім сервісу UniCheck, який планується перевести наприкінці навчального 21/22 н.р.

Ректор Поркуян О.В. виступила з пропозицією перевірки використання студентами корпоративних електронних адрес методом тестування. Внесла пропозицію виявити дисципліни, які не мають наповнення в Moodle. Запропонувала розробити рекомендації для проведення занять онлайн, мета яких забезпечити максимальний рівень співпраці «студент-викладач».

Декан факультету інженерії Кудрявцев С.О. запропонував записувати лекції та викладати їх до Moodle, а потім проводити контрольні роботи з метою з’ясування на скільки було засвоєно викладений матеріал.

Декан факультету ІТтаЕ Митрохін С.О. запропонував проводити лекції у форматі обговорення. Тобто лектор, читаючи лекцію, може задавати запитання студентам і отримувати відповіді або через відеозв’язок, або у чаті.

Декан юридичного факультету Арсентьєва О.С. запропонувала розробити Кодекс академічної доброчесності.

Керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І. запропонував перевірити вміст репозиторіїв та відкрити гостьовий доступ до них.

УХВАЛИЛИ:

1. Провести тестування здобувачів вищої освіти з метою з’ясування, чи використовують вони корпоративну електронну пошту до 30.09.21.

Відповідальний: декани факультетів/директори інститутів, куратори академічних груп.

2. Провести аналіз та виявити дисципліни, які не мають заповнення у Moodle до 24.09.21.

Відповідальний: керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І.

3. Розглянути до 30.09.21 технічну можливість запису лекцій.

Відповідальний: керівник Центру ІТ рішень Захожай О.І.

4. Розробити кодекс академічної доброчесності, у т.ч. прописати механізм проведення занять онлайн до 31.10.21.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

5. Перевірити вміст репозиторіїв та відкрити гостьовий доступ до них.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Головний бухгалтер Бєлоусова Л.І. доповіла про укладання договорів на отримання платних освітніх послуг на 2021/2022 навчальний рік станом на 20.09.21. Розповіла про кількість укладених договорів зі студентами, які хочуть отримувати освітні послуги в нашому університеті за контрактом. Надала інформацію про кількість укладених договорів зі студентами 2021 року вступу, аналіз таких договорів по факультетам/інститутам, про кількість відрахованих студентів-контрактників. Також навела порівняльний аналіз з минулим роком, відповідно до якого у 2021 році таких договорів укладено значно менше.

Ректор Поркуян О.В. запропонувала продумати заходи для збільшення кількості студентів, у т.ч. контрактників.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити укладання договорів зі студентами, що бажають здобувати вищу освіту за контрактом.

Відповідальний: головний бухгалтер Бєлоусова Л.І.

Ректор Поркуян О.В. доповіла про стан охорони праці. Розповіла про стан захворюваності та вакцинації в університеті. Навела аналіз кількості вакцинованих по факультетах/інститутах. Також про продовження масової вакцинації через відділ охорони праці.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити вакцинацію співробітників.

Відповідальний: декани/директори факультетів/інститутів, начальник відділу охорони праці Хорунжа Л.Т.

Директор ЦОМЗОД Боровік П.В. розповів про завершення процедури вибору дисциплін вільного вибору. Також про інформування про перехід на самоізоляцію та дистанційне навчання відповідно до розпорядження.

Головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г. доповіла про проведення посвяти у студенти. Також про укладення договорів з сімейними лікарями для студентів, що мешкають в університетських гуртожитках.

Проректор з наукової роботи Целіщев О.Б. запропонував зібрати у студентів необхідні документи та організовано укласти договори з сімейними лікарями.

УХВАЛИЛИ:

1. Дотримуватися розпорядження при переході на самоізоляцію та дистанційне навчання.

2. Відтермінувати проведення та надати пропозиції Сотніковій Т.Г. щодо альтернативної форми проведення посвяти у студенти.

3. Зібрати актуальну інформацію про кількість укладених договорів з сімейними лікарями для студентів, що проживають у гуртожитку, та продовжити цей процес.

Відповідальний: головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г.

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А. доповів щодо викладання навчальних дисциплін іноземними мовами та підготовки освітніх програм іноземними мовами. Розповів, що робота деканів та завідувачів кафедрами оцінюється за ключовими показниками ефективності. Серед них є такі, що стосуються іноземної мови: кількість освітніх програм, що викладаються іноземною мовою; кількість іноземних фахівців, залучених до навчального процесу; кількість годин, протягом яких викладання/навчання здійснюється іноземною мовою. За допомогою у листуванні з потенційними іноземними фахівцями можна звертатися до відділу МПіП.

Розповів про можливість проходження курсів з іноземної мови для викладачів.

Доповів, що для тих, хто викладатиме дисципліни іноземною мовою, передбачено надбавки до заробітної плати, але із дотриманням всіх пунктів системи контролю.

Зауважив також, що важливим пунктом є збільшення публікацій у наукових виданнях іноземною мовою.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити переклад на іноземну мову освітніх програм. Планувати навчальний процес з дотриманням ключових показників ефективності.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Галгаш Р.А.

Слухали начальника відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності Хорунжу Л.Т. про стан охорони праці. Розповіла про необхідність проведення інструктажів з техніки безпеки серед співробітників та здобувачів вищої освіти. Також доповіла про статистику захворюваності на Covid-19 в університеті та про кількість вакцинованих. Звернула увагу на те, що записатися на вакцинацію також можуть і студенти, які досягли 18-річного віку.

ВИСТУПИЛИ:

Жученко Є.В. про зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677.

УХВАЛИЛИ:

Провести інструктажі з техніки безпеки. З питань вакцинації звертатися до відділу охорони праці.

Відповідальний: начальник відділу охорони праці Хорунжа Л.Т.

Директор ЦОМЗОД Боровік П.В. доповів про продовження формування каталогів дисциплін вільного вибору.

Проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій Ноженко В.С. доповів щодо виконання розпорядження 61/1 (щодо виконання державного замовлення).

УХВАЛИЛИ:

1. Завершити формування каталогів дисциплін вільного вибору до 17.09.2021.

2. Надати відповіді згідно розпорядження 61/1 до 17.09.2021.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про початок нового навчального року, розповів про графік навчального процесу та його можливі зміни при посиленні карантинних обмежень, звернув увагу на роботу кураторів академічних груп, особливо для здобувачів вищої освіти 2021 року вступу.

ВИСТУПИЛИ:

Головний фахівець відділу з організації виховної роботи Сотнікова Т.Г. розповіла про перебіг процесу заселення до гуртожитків.

УХВАЛИЛИ:

Продовжити навчальний процес та процес заселення до гуртожитків з дотриманням карантинних заходів.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Перший проректор Марченко Д.М. доповів про проведення щорічної кампанії вільного вибору студентами навчальних дисциплін: щодо формування каталогів дисциплін вільного вибору на 2021/22 навчальний рік та реалізації процедури вільного вибору та формування індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на 2021/22 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Директор ЦОМЗОД Боровік П.В. розповів, що процес формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) на планований навчальний рік підготовки відбувається в два етапи: І – з 15 по 31 травня; ІІ – протягом перших двох навчальних тижнів для здобувачів, котрі щойно вступили на другий курс першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за скороченим терміном навчання та на другий (магістерський) рівень.

Станом на 07.09.2021 р. триває ІІ етап вибору.

За результатами І-го етапу каталог вибіркових дисциплін становив:

–    за денною формою – 427 дисциплін (обрано 284 або 66,5%);

–    за заочною формою – 363 дисципліни (обрано 141 або 38,8%).

Загалом по університету сформували ІОТ:

–    за денною формою – 75,7% бакалаврів, 82,4% – магістрів;

–    за заочною формою – 82,8% бакалаврів, 79,6% – магістрів.

За результатами вибору були сформовані списки по кафедрам і розіслані перед початком другого етапу для усунення недоліків.

Другий етап буде завершено 17.09.21 р. Після цього будуть сформовані групи відповідно до обраних предметів і складено розклад дисциплін вільного вибору. Для денної форми навчання дисципліни вільного вибору будуть внесені в розклад починаючи з 6-го тижня семестру.

УХВАЛИЛИ:

Звершити процедуру формування ІОТ.

Відповідальний: перший проректор Марченко Д.М.

Інженер відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності Хейлік О.Р. доповіла про стан охорони праці, статистику вакцинованих та захворюваності в університеті, а також про надання співробітниками сертифікатів вакцинації до відділу охорони праці.

УХВАЛИЛИ:

Надати сертифікати до відділу охорони праці.

Відповідальний: начальник відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності Хорунжа Л.Т.