Print

Успішна наукова співпраця студентів двох університетів

 

Сумісна наукова робота студентів Альони Арменчу (науковий керівник д.т.н., проф. зав. кафедрою ЕП і ТВР Одеського національного морського університету Кириллова О.В.) та Андрія Бухова (науковий керівник к.т.н., доц. професор кафедри ЗАТ та ПТМ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Кічкіна О.І.) була представлена у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей – Суднобудування та водний транспорт (секція експлуатація флоту і портів) і була нагороджена дипломом І ступеню.

У кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин СНУ ім. В. Даля давні і плідні професійні стосунки з кафедрою експлуатації портів та технології вантажних робіт ОНМУ. В рамках договору про співпрацю вже декілька років сумісно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення», круглі столи та наукові семінари. Саме результатом такої співпраці і стала сумісна робота студентів, присвячена взаємодії портів з наземним транспортом через «сухий порт». 

Вітаємо переможців і бажаємо їм успіхів в майбутньому.


Долучайтесь до далівської спільноти на офіційному Youtube-каналі СНУ ім. В. Даля!