Print

В Далівському університеті відбулася конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля завершили свою роботу міжнародні наукові конференції студентів, аспірантів, молодих вчених та викладачів „Актуальні проблеми новітньої історії” і „Проблеми світового розвитку в історичному контексті”. Конференцію провів навчально-науковий інститут права і історії (кафедра всесвітньої історії і архівознавства) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Проводилася конференція трьома мовами: англійською, російською і українською. У її роботі взяли участь представники різних регіонів України, виявили зацікавлення і молоді науковці з Росії. Головними науковими напрямами конференції стали євроінтеграційні процеси, питання міжнародного тероризму, процеси глобалізації та участь у них України, світова та вітчизняна історія держави та права. На пленарному засіданні були присутні представники ректорату: перший проректор, професор Михайло Смірний, проректор з наукової роботи Юрій Осенін. Учасників привітали директор ННІ права і історії, професор Лідія Лазор, заступник директора інституту права і історії, доцент О. Кузнєцов, співголови конференції Віталій Михайлюк, Ігор Довжук, Віталій Литвиненко. „Питання, які задавали доповідачам, жива дискусія, висновки, які декларували студенти й аспіранти не залишили байдужими й присутніх на засіданні викладачів. Останні неодноразово приєднувались до дискусій, чим заохочували молодь. Кожний з присутніх у залі залишився задоволеним, отримавши нові історичні відомості і віднайшовши відповіді на свої питання. Будемо сподіватися, що цей захід заклав важливу для молодих вчених традицію проведення щорічної Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених у навчально-науковому інституті права і історії нашого університету”, – прокоментував подію професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри всесвітньої історії Віталій Михайлюк. Конференція показала, що у подальшому необхідне проведення подібних заходів, на яких вчені мають можливість висловлювати власну точку зору на будь-які проблеми, ознайомитися із новими набутками в історії та ознайомити з ними широкий загал. За результатами конференції видано три збірники наукових праць.