Print

В Луганській торгово-промисловій палаті було проведено онлайн Форум з питань працевлаштування молоді

 

Про актуальність означеної тематики висловилися всі учасники заходу: представники органів державної влади та місцевого самоврядування, центрів зайнятості, молодіжних громадських організацій, навчальних закладів, роботодавців і безпосередньо молоді люди. Захід організовано Міжнародною організацією з міграції у взаємодії з Луганською регіональною торгово-промисловою палатою в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Гуманітарна і соціально-економічна підтримка внутрішньо переміщених осіб і постраждалого населення на сході України», що фінансується Урядом Японії.

Привітали учасників Форуму представник Посольства Японії містер Рета Одзіма, керівник програми МОМ (Перехід, відновлення і розвиток) пані Терез Розенфельд.

Представники Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Олена Федорова, декан факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки, керівник Центру розвитку кар’єри СНУ ім. В. Даля, Сергій Кудрявцев, декан факультету інженерії, керівник регіонального Центру з дуального навчання при СНУ ім. В. Даля) поділилися досвідом своєї роботи з розвитку кар'єри молодих фахівців.

Тематика виступу:

  • Питання розвитку кар’єри молодих спеціалістів на етапі отримання теоретичних знань та початкових практичних навичок
  • Дуальна вища освіта в контексті підвищення престижності інженерних спеціальностей та сприяння працевлаштуванню випускників

Поділилися досвідом становлення та розвитку своєї кар'єри Олексій Семенченко, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська професійна компанія проф-ком», здобувач вищої освіти освітнього ступеня магістр, спеціальність 014.01 "Середня освіта (українська мова і література)", на тему: Альтернативні шляхи працевлаштування молоді.

Під час заходу акцентовано увагу й на проблемах з працевлаштуванням молоді з особливими потребами. Про них інформувала здобувачка вищої освіти освітнього ступеня магістр, спеціальність 011 "Освітні, педагогічні науки", та аспірантка  спеціальності 053 "Психологія", кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В. Даля Катерина Сотнікова.

Зі свого боку учасники Форуму-роботодавці висловили своє бачення цих проблем, свої вимоги до молодих спеціалістів, надали пропозиції щодо взаємодії з навчальними закладами. Безпосередньо такі пропозиції висловили заступник голови правління ГО «Об'єднання організацій роботодавців Луганської області» Альберт Зінченко, начальник відділу кадрів ЗАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» Олена Казакова, директор з навчання та розвитку персоналу НПП «Зоря» Світлана Бережна. 

Адміністрація Луганської торгово-промислової палати висловила подяку представникам СНУ ім. В. Даля, учасникам Форуму за небайдужість до проблем працевлаштування молоді Луганської області.