Print

V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

 

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація» під керівництвом в.о. директора інституту, д.пед.н., доцентки Олени Козьменко. У заході взяли участь представники Громадської організації «Українська асоціація дослідників освіти» (Україна), Асоціації культурного і соціально-економічного європейського співробітництва (Болгарія), Antalya Akev Üniversitesi (Туреччина), University of Applied Sciences (Isma) (Латвія), Університету Хасану Ii (Марокко), Поліського державного університету (Білорусь).

Під час пленарного онлайн-засідання учасники мали змогу ознайомитися з доповідями, присвяченими актуальним проблемам сьогодення, а саме питанням досягнення успіху у вищій освіті, духовному розвитку сучасної людини, небезпекам і можливостям процесу технологізації вищої освіти і новим викликам глобалізації в умовах світової пандемії Сovid-19, професійної підготовки викладачів для роботи в міжкультурному середовищі, проблемі інклюзії у вищій школі,  застосування когнітивного підходу в сфері послуг, підготовці фахівців з технічного перекладу. Доповіді презентувалися українською і англійською мовами.

Робота конференції проходила за секціями:

Мовна освіта та професійна підготовка фахівців у полікультурному просторі ХХІ ст.

Управління підприємством в умовах глобалізації: когнітивні технології, безпека, сталий розвиток.

Світовий політичний процес: проблеми та перспективи розвитку.

Мова та література в контексті культури і міжкультурної комунікації. 

Сучасні світові тенденції розвитку освіти.


Долучайтесь до далівської спільноти на офіційному Youtube-каналі СНУ ім. В. Даля!